Pytania i odpowiedzi

Czasy Napoleońskie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytania z historii XIX wieku, czasów napoleońskich.
Ilość pytań: 52 Rozwiązywany: 7949 razy
Pytanie 1
Napoleon wydał konstytucję w (miesiąc rok)
XII 1799
Pytanie 2
Na mocy Konstytucji z 1799r. parlament składał się z ilu izb?
3
Pytanie 3
Na mocy Konstytucji z 1799r. najniższa izba parlamentu to
Ciało Prawodawcze
Pytanie 4
Na mocy Konstytucji z 1799r. - 2 izbą była
Rada Stanu
Pytanie 5
Na mocy Konstytucji z 1799r. najwyższą izbą był
Trybunat
Pytanie 6
Na mocy Konstytucji z 1799r. władza wykonawcza należała do
konsulów
Pytanie 7
Na mocy Konstytucji z 1799r. ilu było konsulów
3
Pytanie 8
Na mocy Konstytucji z 1799r. inicjatywa ustawodawcza należała do
konsula
Pytanie 9
W którym roku został powołany Bank Francji
1800
Pytanie 10
Jak nazywała się moneta wprowadzona przez Napoleona
frank
Pytanie 11
Bitwa pod Marengo (Francja vs. Austria)
1800
Pytanie 12
bitwa pod Hohenlinden (Francja vs. Austria)
1800
Pytanie 13
Pokój z Austrią w 1801 zawarto w
Luneville
Pytanie 14
Pokój z Anglią w 1802 zawarto w
Amiens
Pytanie 15
Konkordat z Watykanem rok
1801
Pytanie 16
Napoleon ogłasza się dożywotnim konsulem w roku
1802
Pytanie 17
Napoleon wydał kodeks handlowo karny w roku
1802
Pytanie 18
Kodeks Cywilny Napoleona został wydany w roku
1804
Pytanie 19
Napoleon koronował się na cesarza Francuzów w roku
1804
Pytanie 20
III koalicja antyfrancuska zawiązała się w roku
1804