Pytania i odpowiedzi

hen kolos

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. j
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 275 razy
Pytanie 1
Która z poniższych informacji NIE odnosi się do teorii detekcji sygnałów?
Zakłada ona, że mamy do czynienia tylko z dwiema reakcjami układu sensorycznego: wrażeniem sygnału lub brakiem takiego wrażenia
Pytanie 2
Które stwierdzenie o teorii poziomu adaptacji jest fałszywe?
Psychofizyka Fechnerowska stosowała w swoich prawach teorię poziomu adaptacji.
Pytanie 3
Jak prezentuje się zależność w prawie Fechnera?
proporcjonalny związek między subiektywnym wrażeniem a jego wielkością
Pytanie 4
Co było zasadniczym celem klasycznej psychofizyki ?
odkrywanie praw psychofizycznych w warunkach idealnych
Pytanie 5
Na jakim poziomie pamięć sensoryczna przetwarza odbieraną stymulację wzrokową
Centralnym
Pytanie 6
Na czym polega percepcja przedmiotów w procesie „z góry na dół”?
Na porównywaniu spostrzeganego przedmiotu z jego reprezentacją pamięciową
Pytanie 7
Jak oddziałuje stopień reprezentatywności perspektywy przedmiotu w procesie spostrzegania?
wpływa na czas potrzebny do rozpoznania przedmiotu
Pytanie 8
Które ze stwierdzeń dotyczących modelu statystycznego w psychologii jest prawdziwe?
Model statystyczny bazuje na prawdopodobieństwie pojawiania się egzemplarzy
Pytanie 9
Jaki parametr został wprowadzony do modelu egzemplarzowego kategoryzacji w koncepcji Roberta Nosofsky’ego (uogólniony model kontekstowy)?
uwaga
Pytanie 10
Jakie struktury kategorii zostały zastosowane w badaniach Nosofskiego nad związkiem podobieństwa bodźców z ważnością wymiarów cech w procesach kategoryzacji percepcyjnej?
Wymiarowa i krzyżowa
Pytanie 11
Wyobrażenia o jakiej modalności dominują u ludzi?
wzrokowej
Pytanie 12
Jaki płat mózgu jest zaangażowany w generowanie wyobrażeń?
płat potyliczny
Pytanie 13
Z czym wiąże się pojawienie się wyobraźni?
Pojawienie się wyobraźni wiąże się z wyodrębnieniem struktury Ja (źródła wewnętrznej aktywności psychicznej).
Pytanie 14
W których dziedzinach wiedza na temat wyobrażeń i wyobraźni przyczyniła się do poprawienia sprawności funkcjonowania człowieka?
W procesach pamięciowych i sprawnościach motorycznych
Pytanie 15
Czym są obrazy następcze barw?
Stanowią coś w rodzaju podźwięku po procesach zachodzących na siatkówce.

Powiązane tematy

#psychologia