Powtórzenie: Sentencje po łacinie cz.2

Sprawdź ile znasz sentencji rzymskich, jeśli przygotowujesz się do matury z Wiedzy o społeczeństwie ( WOS ), ten zestaw jest dla Ciebie!

WOS, powtórzenie. 15 pytań.

Co oznacza zwrot "historia magistra vitae"?
historia nauczycielką życia
Co oznacza zwrot "homo res sacra homini"?
człowiek dla człowieka świętością
Co oznacza zwrot "ibi victoria, ubi concordia"?
tam zwycięstwo, gdzie zgoda
Co oznacza zwrot "lex retro non agit"?
prawo nie działa wstecz
Co oznacza zwrot "mors certa, hora incerta"?
śmierć jest pewna, ale godzina nieznana
Co oznacza zwrot "nemo sine vitiis est "?
nikt nie jest bez winy
Co oznacza zwrot "obscura persona"?
wątpliwy człowiek
Co oznacza zwrot "pro captu lectoris habent sua fata libelli "?
los książek zależy od pojętności czytelników
Co oznacza zwrot "quaerite et invenietis"?
szukajcie a znajdziecie
Co oznacza zwrot "repetitio est mater studiorum "?
powtarzanie jest matką wiedzy
Co oznacza zwrot "sit tibi terra levis"?
niech ci ziemia lekką będzie
Co oznacza zwrot "testis unus, testis nullus"?
jeden świadek, żaden świadek
Co oznacza zwrot "utinam falsus vates sim"?
obym był fałszywym prorokiem
Co oznacza zwrot "verba volant, scripta manent "?
słowa ulatują, to co zostało napisane zostaje
Co oznacza zwrot "bellum nec timendum, nec provocandum"?
nie trzeba ani bać się wojny, ani jej prowokować

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.