Powtórzenie: Izotopy - Nowa era, Klasa 7

Powtórzenie sprawdzający znajomość zagadnienia Izotopów. Przygotowanie do klasówki i sprawdzianu z Izotopów przygotowany w oparciu o podręcznik "Nowej Ery".

Chemia, powtórzenie. 14 pytań.

Izotopy
mają tę samą ilość protonów ale różnią się ilością neutronów
Ile izotopów posiada wodór?
trzy
Czy izotopy danego pierwiastka zajmują to samo miejsce w układzie okresowym?
tak
Czy izotopy występują naturalnie w przyrodzie?
tak
Jednostka masy atomowej to:
1/12 masy atomu węgla 12C
Odkrycie czego poczyniło ogromny postęp w badaniach wewnętrznej budowy materii?
promieniotwórczości
Jaką ilość neutronów posiada Tryt?
2
Jakiego paliwa używa się najczęściej w łodziach podwodnych i lodołamaczach o napędzie atomowym
Uran-235
Czy izotopów używa się w geologii?
tak
Datowanie izotopowe wykorzystywane do określania wieku skamieniałości roślin i zwierząt to inaczej:
datowanie radiowęglowe
Czy wszystkie izotopy ulegają rozpadowi promieniotwórczemu?
tak
Jakie promieniotwórcze pierwiastki odkryła Maria Skłodowska-Curie?
Rad
Polon
W wykrywaniu nowotworów powszechnie wykorzystuje się jaki izotop?
Technetu
Czy Tryt jest izotopem promieniotwórczym?
tak

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.