Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 1 - Charaktery

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 1 języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej. W oparciu o podręcznik Słowa na start!
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 5351 razy
Pytanie 1
Z jakiego okresu pochodzą najstarsze teksty Biblii?
XIII w. p.n.e.
Pytanie 2
Zaznacz zdania prawdziwe.
Politeizm to wiara w wielu bogów.
Prawda
Najstarszą religią monoteistyczną jest Buddyzm.
Fałsz
Starożytność i antyk dotyczą tych samych ram czasowych.
Fałsz
Demokracja powstała w starożytnych Atenach.
Prawda
Za twórców sztuki klasycznej uważa się Rzymian.
Fałsz
Pytanie 3
"Wiem, że nic nie wiem" to słowa przypisywane:
Sokratesowi
Pytanie 4
Partenon był świątynią poświęconą:
Atenie
Pytanie 5
Znak, który poza znaczeniem dosłownym wyraża również ukryte treści to:
symbol
Pytanie 6
Fragment tekstu stanowiący osobną myśl to:
akapit
Pytanie 7
Zaznacz nieodmienne części mowy.
przysłówek
spójnik
przyimek
wykrzyknik
partykuła
Pytanie 8
Połącz część mowy z jej funkcją.
łączenie wyrazów w zdaniu
spójnik
nazywa przedmioty i osoby
rzeczownik
określa cechy i właściwości osób, przedmiotów etc.
przymiotnik
wskazuje na relacje pomiędzy elementami, wydarzeniami etc.
przyimek
nazywa czynności i stany
czasownik
wyraża emocje
wykrzyknik
Pytanie 9
Tak, on, kiedy to przykłady:
zaimków
Pytanie 10
Jak zapisujemy nie z przymiotnikami w stopniu równym?
łącznie
Pytanie 11
Zaznacz imiesłowy przysłówkowe uprzednie.
obejrzawszy
odwiedziwszy
Pytanie 12
Nie z imiesłowami przymiotnikowymi zapisujemy:
łącznie