podstawowe typy komórek

Biologia, powtórzenie. 5 pytań.

REKLAMA
Podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna każdego organizmu to:
komórka
Komórka nieposiadająca jądra komórkowego to komórka:
prokariotyczna
Komórka prokariotyczna spotykana jest u:
bakterii
sinic
W komórce prokariotycznej nie znajdziemy:
siateczki wewnątrzplazmatycznej
mitochondrium
lizosomu
Struktury występujące w obrębie komórki i spełniające określone funkcje nazywane są:
organellami
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.