podstawowe typy komórek

Biologia, powtórzenie. 5 pytań.

Podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna każdego organizmu to:
komórka
Komórka nieposiadająca jądra komórkowego to komórka:
prokariotyczna
Komórka prokariotyczna spotykana jest u:
sinic
bakterii
W komórce prokariotycznej nie znajdziemy:
siateczki wewnątrzplazmatycznej
lizosomu
mitochondrium
Struktury występujące w obrębie komórki i spełniające określone funkcje nazywane są:
organellami

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.