Test z Biologii

podstawowe typy komórek

Pytanie 1
Podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna każdego organizmu to:
Pytanie 2
Komórka nieposiadająca jądra komórkowego to komórka:
Pytanie 3
Komórka prokariotyczna spotykana jest u:
Pytanie 4
W komórce prokariotycznej nie znajdziemy:
Pytanie 5
Struktury występujące w obrębie komórki i spełniające określone funkcje nazywane są:
Dalej