Pytania i odpowiedzi

Rozbicie dzielnicowe

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Podział państwa przez Bolesława Krzywoustego, jego skutki. Przybycie Krzyżaków na ziemie polskie.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 3895 razy
Pytanie 1
Który z synów Bolesława Krzywoustego objął rządy w dzielnicy senioralnej po śmierci ojca?
Władysław Wygnaniec
Pytanie 2
W którym roku zmarł Bolesław Krzywousty?
w 1138 r.
Pytanie 3
Jak długo trwał okres rozbicia dzielnicowego na terenach Polski?
182 lata
Pytanie 4
Kiedy odbył się zjazd w Gąsawie i który z piastowskich władców stracił wtedy życie?
Zjazd w Gąsawie odbył się jesienią
1227
roku i zakończył zamordowaniem
Leszka Białego
.
Pytanie 5
Połącz syna Bolesława Krzywoustego z nadaną mu dzielnicą.
Bolesław
Mazowsze
Mieszko
Wielkopolska
Kazimierz
Ziemia Łęczycka
Henryk
Ziemia Sandomierska
Władysław
Dzielnica senioralna i Śląsk
Pytanie 6
W którym obszarze Polski osiedlili się Krzyżacy?
na Ziemi Chełmińskiej
Pytanie 7
Jakie było okoliczności sprowadzenia do Polski zakonu krzyżackiego.
Na ziemie polskie sprowadził Krzyżaków książę
Konrad Mazowiecki
w roku
1226
. Miało to pomóc chronić tereny
Mazowsza
przed najazdem ze strony
Prusów
.
Pytanie 8
W którym europejskim państwie osiedlili się Krzyżacy przed przybyciem do Polski?
na Węgrzech
Pytanie 9
W którym roku zamek w Malborku stał się siedzibą Wielkiego Mistrza Zakonu?
w 1309 r.
Pytanie 10
Zaznacz polskie miasta spalone przez Tatarów podczas najazdu na Europę.
Lublin
Sandomierz
Kraków
Pytanie 11
Połącz datę z wydarzeniem.
1146 r.
ucieczka Władysława Wygnańca
1177 r.
detronizacja Mieszka Starego przez Kazimierza Sprawiedliwego
1227 r.
uniezależnienie się Pomorza Gdańskiego od Polski
1241 r.
bitwa pod Legnicą
Pytanie 12
Okres rozbicia dzielnicowego to czas upadku i stagnacji gospodarczej terenów Polski.
fałsz
Pytanie 13
W okresie rozbicia dzielnicowego nastąpiła lokacja wielu miast.
prawda
Pytanie 14
Wszystkie dzielnice Polski zawarły unię celną dzięki czemu kupcy nie musieli uiszczać dodatkowych opłat przekraczając granicę każdego z księstw.
fałsz
Pytanie 15
Charakterystyczną jednostką wojskową dla wojsk tatarskich XIII wieku była ciężka konnica wyposażona w lance.
fałsz