Pytania i odpowiedzi

Polska Bolesława Chrobrego

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 4422 razy
Pytanie 1
W którym roku urodził się Bolesław Chrobry?
w 967 r.
Pytanie 2
Autorem najstarszej polskiej kroniki był:
Gall Anonim
Pytanie 3
Które z plemion planował nawrócić na chrześcijaństwo św. Wojciech?
Prusów
Pytanie 4
Jak przebiegło spotkanie Bolesława Chrobrego z Cesarzem?
Uroczysty zjazd odbył się w
Gnieźnie
w roku
1000
. Cesarzem rzymskim w tym okresie był
Otton III
.
Pytanie 5
W trakcie zjazdu, Cesarz symbolicznie ukoronował Bolesława Chrobrego.
prawda
Pytanie 6
W trakcie zjazdu Cesarz otrzymał w darze relikwię, którą był palec św. Wojciecha.
fałsz
Pytanie 7
Połącz datę z wydarzeniem.
śmierć Ottona III
1002 r.
zajęcie Pragi przez Bolesława Chrobrego
1003 r.
pokój kończący wojnę polsko-niemiecką
1018 r.
koronacja Bolesława Chrobrego
1025 r.
Pytanie 8
W którym mieście koronowano Bolesława Chrobrego na króla Polski?
w Gnieźnie
Pytanie 9
Kto był księciem Rusi Kijowskiej w czasie gdy Chrobry zdobył Kijów?
Jarosław I Mądry
Pytanie 10
Jakie ziemie uzyskał Bolesław Chrobry w wyniku wojny polsko-niemieckiej?
Milsko
Łużyce
Pytanie 11
Zaznacz miasta, które za panowania Bolesława Chrobrego były biskupstwami.
Poznań
Kraków
Kołobrzeg
Wrocław
Pytanie 12
Jakie ziemie udało się przyłączyć do Polski w wyniku wojny z Rusią Kijowską?
Grody Czerwieńskie
Pytanie 13
W którym roku św. Wojciech przybył do Prus?
w 997 r.