Pytania i odpowiedzi

Dziedziczenie płci u człowieka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 1736 razy
Pytanie 1
Ile par chromosomów płciowych posiada człowiek?
jedną
Pytanie 2
Chromosom Y występuje u:
mężczyzn
Pytanie 3
Ile genów zidentyfikowano w chromosomie X?
ponad 1000
Pytanie 4
Zaznacz recesywne choroby powiązane z płcią.
Hemofilia
Daltonizm
Mukowiscydoza
Pytanie 5
Nosicielami chorób sprzężonych z płcią mogą być:
kobiety
Pytanie 6
Geny cech sprzężonych z płcią znajdują się w chromosomie:
X
Pytanie 7
Chromosomy niezwiązane z płcią nazywamy chromosomami:
autosomalnymi
Pytanie 8
Na czym polega daltonizm?
zaburzenia w rozpoznawaniu barw
Pytanie 9
Na czym polega hemofilia?
zaburzenia krzepliwości krwi