Pytania i odpowiedzi

Materia i energia w ekosystemie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 1964 razy
Pytanie 1
Jaki procent energii spożytej przez organizmy przeznaczają na budowę ciała?
około 10%
Pytanie 2
Połącz w pary organizmy z ich rolą.
producenci
wytwarzanie materii organicznej z nieorganicznej
konsumenci
wykorzystanie materii organicznej
destruenci
wytwarzanie materii nieorganicznej z organicznej
Pytanie 3
Skąd rośliny pobierają dwutlenek węgla?
z atmosfery
Pytanie 4
Uzupełnij zdanie.
Im wyższy poziom piramidy ekologicznej tym
mniej
konsumentów jest on w stanie wykarmić.
Pytanie 5
W co przekształcana jest energia słoneczna w wyniku fotosyntezy?
w energię wiązań chemicznych
Pytanie 6
Który z elementów krąży w ekosystemie?
materia
Pytanie 7
W jakiej postaci węgiel wraca do atmosfery w warunkach beztlenowych?
metanu
Pytanie 8
Zaznacz organizmy, które emitują węgiel do atmosfery w trakcie oddychania.
producenci
konsumenci
destruenci
Pytanie 9
Bez czyjej pomocy niemożliwy byłby powrót substancji odżywczych do środowiska po śmierci organizmów?
destruentów
Pytanie 10
Co może spowodować zaburzenia krążenia materii?
nawożenie gleb
Pytanie 11
Uzupełnij zdanie.
Większość energii pozyskiwanej przez konsumentów
wykorzystywana jest do przeprowadzania procesów życiowych
.