Fiszki

Materia i energia w ekosystemie

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 467 razy
Jaki procent energii spożytej przez organizmy przeznaczają na budowę ciała?
około 25%
około 60%
około 40%
około 10%
około 10%
Połącz w pary organizmy z ich rolą.
producenci
wytwarzanie materii organicznej z nieorganicznej
konsumenci
wykorzystanie materii organicznej
destruenci
wytwarzanie materii nieorganicznej z organicznej
Skąd rośliny pobierają dwutlenek węgla?
z gleby
z atmosfery
z atmosfery
Uzupełnij zdanie.
Im wyższy poziom piramidy ekologicznej tym
. . . . . . . .
konsumentów jest on w stanie wykarmić.
Im wyższy poziom piramidy ekologicznej tym mniej konsumentów jest on w stanie wykarmić.
W co przekształcana jest energia słoneczna w wyniku fotosyntezy?
w energię wiązań chemicznych
Który z elementów krąży w ekosystemie?
energia
materia
materia
W jakiej postaci węgiel wraca do atmosfery w warunkach beztlenowych?
tlenku węgla
dwutlenku węgla
metanu
metanu
Zaznacz organizmy, które emitują węgiel do atmosfery w trakcie oddychania.
producenci
konsumenci
destruenci
producenci
konsumenci
destruenci
Bez czyjej pomocy niemożliwy byłby powrót substancji odżywczych do środowiska po śmierci organizmów?
destruentów
Co może spowodować zaburzenia krążenia materii?
budowa tam i elektrowni wodnych
prace rolnicze
wycinanie lasów
nawożenie gleb
nawożenie gleb
Uzupełnij zdanie.
Większość energii pozyskiwanej przez konsumentów
. . . . . . . .
.
Większość energii pozyskiwanej przez konsumentów wykorzystywana jest do przeprowadzania procesów życiowych.