Pytania i odpowiedzi

Konflikt papiestwa z cesarstwem

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rozłam chrześcijaństwa, wielka schizma wschodnia, spór między papiestwem a cesarstwem.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 6943 razy
Pytanie 1
Czym była inwestytura?
prawem do mianowania urzędników kościelnych
Pytanie 2
Połącz w pary termin z definicją.
schizma
rozłam w religii, najczęściej z powodów ideologicznych
ekskomunika
klątwa nakładana w kościele polegająca na wykluczeniu ze wspólnoty wiernych
dogmat
prawo wiary uznawane za objawione przez Boga i niepodważalne
konkordat
umowa zawierana między państwem kościelnym a państwem świeckim
Pytanie 3
W którym roku miała miejsce wielka schizma wschodnia?
w 1054 r.
Pytanie 4
Jakie były przyczyny wielkiej schizmy wschodniej?
nakaz zamknięcia kościołów obrządku zachodniego w Konstantynopolu
nałożenie ekskomuniki na patriarchę Konstantynopola przez papieża
Pytanie 5
Jakiego języka używano najczęściej w trakcie sprawowania obrzędów na wschodzie?
greka
Pytanie 6
Który z papieży żyjących w XI wieku dążył do umocnienia władzy kościelnej i zreformowania kościoła, przez co popadł w konflikt z cesarzem niemieckim?
Grzegorz VII
Pytanie 7
Dlaczego na Henryka IV nałożono klątwę?
skłonił on niemieckich biskupów do buntu przeciw papieżowi
Pytanie 8
W którym roku i gdzie doszło do spotkania Henryka IV z papieżem, mające na celu zdjęcie klątwy.
Henryk IV przybył do
Canossy
w roku
1077
, gdzie po trzech dniach oczekiwania w stroju pokutnym pod murami zamku papież
Grzegorz VII
zgodził się przyjąć władcę i po ukorzeniu się przed papieskim obliczem zdjął zeń klątwę.
Pytanie 9
W którym roku podpisano konkordat w Wormacji?
w 1122 r.
Pytanie 10
Jakie były postanowienia konkordatu w Wormacji?
cesarz zrzekł się mianowania biskupów na ziemiach od niego zależnych
aby otrzymać nadanie majątku, hierarchowie kościoła musieli składać przysięgę cesarzowi
nowo wybierani biskupi byli wybierani zgodnie z przepisami kościoła a ich kandydatura musiała być zatwierdzona przez papieża