Pytania i odpowiedzi

Początki chrześcijaństwa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie chrześcijaństwa i jego wpływ na dzieje Rzymu.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 4404 razy
Pytanie 1
Który obszar jest kolebką chrześcijaństwa?
Palestyna
Pytanie 2
Za rok pojmania i skazania na śmierć Jezusa z Nazaretu przyjmuje się rok:
ok. 33 n.e.
Pytanie 3
Kto według tradycji był pierwszym biskupem Rzymu?
Piotr
Pytanie 4
Który z rzymskich cesarzy zezwolił chrześcijanom na swobodne wyznawanie swojej wiary?
Konstantyn Wielki
Pytanie 5
Uzupełnij zdanie.
Swoboda wyznania wiary chrześcijańskiej została ogłoszona w edykcie
mediolańskim
wydanym w roku
313
n.e.
Pytanie 6
W którym roku chrześcijaństwo stało się religią państwową w Rzymie?
380 r. n.e.
Pytanie 7
Jak nazywano wspólnoty chrześcijan w początkowych wiekach jego istnienia?
gminy
Pytanie 8
Co było pierwszym symbolem używanym przez chrześcijan?
ryba
Pytanie 9
Której części Biblii nie uznają wyznawcy judaizmu?
Nowego Testamentu