Pytania i odpowiedzi

Rozmnażanie się plciowe i etapy rozwoju zarodkowego zwierząt

Pytanie 1
Zlewanie się ze sobą gamet
syngamia
Pytanie 2
Gamety są niezróżnicowane morfologicznie i ruchliwe
izogamia
Pytanie 3
Obydwie gamety są ruchliwe i różne co do wielkości ( większa gameta żeńska)
anizogamia
Pytanie 4
Gameta żeńska jest relatywnie duża i nieruchliwa, a męska - znacznie mniejsza, uwiciona i ruchliwa
oogamia
Pytanie 5
nieuwicione męskie komórki rozrodcze roślin nasiennych nazywane są
komórkami plemnikowymi
Pytanie 6
U jednego osobnika występują jednocześnie gonady żeńskie i męskie
obojnactwo
Pytanie 7
proces powstawania i dojrzewania plemników
spermatogeneza
Pytanie 8
Gamety jako jedyny rodzaj komórek przechodzą podział
mejotyczny
Pytanie 9
pojęcie stosowane do określania różnych procesów płciowych, zwykle prowadzących do rekombinacji genetycznej
koniugacja
Pytanie 10
Komórka powstała w wyniku zapłodnienia
zygota
Pytanie 11
Powstawanie nowego osobnika z niezapłodnionego jaja
partenogeneza
Pytanie 12
Rytmicznie następstwo pokolenia płciowego i bezpłciowego
metageneza
Pytanie 13
Rytmiczne następstwo pokolenia płciowego
heterogonia
Pytanie 14
Parzydełkowce, wirki oraz krągłouste posiadają jajowody
fałsz
Pytanie 15
Mitotyczne podziały zygoty na blastomery
bruzdkowanie

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.