Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 3 - Ameryka Północna i Ameryka Południowa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z geografii dla klasy 3 z obu Ameryk. Środowisko przyrodnicze, tornada, Amazonia, ludność i urbanizacja w Ameryce, Kanada i Stany Zjednoczone.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 11019 razy
Pytanie 21
Ilu mieszkańców żyje w USA?
około 328 mln
Pytanie 22
Czym jest roczne PKB?
jest to łączna wyrażona w pieniądzu wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju
Pytanie 23
Jaką część światowego PKB stanowi PKB Stanów Zjednoczonych?
około 25%
Pytanie 24
W którym z amerykańskich miast znajduje się Statua Wolności?
Nowy Jork
Pytanie 25
Zaznacz państwa Ameryk, w których występuje wysoki udział rdzennych mieszkańców w ogólnej liczbie mieszkańców.
Peru
Boliwia