Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 3 - Ameryka Północna i Ameryka Południowa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z geografii dla klasy 3 z obu Ameryk. Środowisko przyrodnicze, tornada, Amazonia, ludność i urbanizacja w Ameryce, Kanada i Stany Zjednoczone.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 3003 razy
Pytanie 1
Jak w Amerykach układają się rzeźby terenu?
południkowo
Pytanie 2
Które z gór zaliczymy do gór młodych?
Kordyliery
Andy
Pytanie 3
Na którym kontynencie występuje pampa?
w Ameryce Południowej
Pytanie 4
Charakterystyczne dla kontynentów amerykańskich układy niskiego ciśnienia, którym towarzyszą silne wiatry oraz burze nazywamy:
cyklonami tropikalnymi
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Najcieplejsze miejsce na Ziemi to Dolina Śmierci w Ameryce Północnej.
Najwyższe i najmłodsze pasma górskie występują na zachodzie kontynentów amerykańskich.
Zachodnie wybrzeża obu ameryk znajdują się pod wpływem zimnych prądów morskich.
Kanada znajduje się w strefie klimatów umiarkowanych.
Pytanie 6
Zaznacz cechy charakterystyczne dla tornada.
Tornado to kolumna mieszających się mas powietrza. Prędkość wiatru tornada może osiągać
400
km/h. Tornado tworzy lej, którym ciepłe powietrze dostaje się
do góry
a zimne
opada na Ziemię
. Przeciętne tornado w USA ma średnicę
150
m. W Stanach Zjednoczonych odnotowuje się ponad
1000
tornad rocznie, a najwięcej ich występuje w pasie zwanym
Aleją Tornad
, który rozciąga się pomiędzy Teksasem a Dakotą Południową.
Pytanie 7
Przyporządkuj wartości skali EF do skutków tornada.
EF0
uszkodzenia dachów, altan
EF1
zerwane dachy
EF2
wyrwane drzewa z korzeniami
EF3
uszkodzenia dużych budynków
EF4
całkowite zniszczenia domów, zrównanie ich z ziemią
EF5
całkowite zniszczenia nawet najmocniejszych budynków
Pytanie 8
Połącz w pary nazwy cyklonów w zależności od regionu na Ziemi.
zachodni Atlantyk i wschodni Pacyfik
huragan
północno-zachodni Pacyfik
tajfun
Morze Arabskie, Zatoka Bengalska, południe Oceanu Indyjskiego
cyklon
północno-wschodnie, północne i północno-zachodnie wybrzeża Australii
willy-willy
Pytanie 9
Jaką średnicę może osiągać oko cyklonu?
od 20 do 30 km
Pytanie 10
Połącz termin z definicją.
Metys
potomek Indianina i osoby białej
Mulat
potomek osoby białej i osoby czarnej
Zambo
potomek Indianina i osoby czarnej
Pytanie 11
Ludność Ameryki Południowej wynosi:
około 425 mln
Pytanie 12
Ludność Ameryki Północnej wynosi:
około 580 mln
Pytanie 13
Połącz termin z definicją.
aglomeracja
zespół kilku miast, z których jedno dominuje nad pozostałymi
slamsy
ubogie dzielnice wielkich miast
asymilacja
przystosowanie się do życia w obcej kulturze
Rushmore
góra, w której utrwalono wizerunki czterech amerykańskich prezydentów
BosWash
największe megalopolis w Ameryce Północnej
selwa
wilgotny las równikowy w Ameryce Południowej
Pytanie 14
Ile wynosi roczna suma opadów w Amazonii?
do 4000 mm
Pytanie 15
Stolicą Kanady jest:
Ottawa