Pytania i odpowiedzi

WAŻNE PYTANIA

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 100 Rozwiązywany: 1030 razy
Pytanie 1
Negatoskop w stomatologii ma zastosowanie w:
Leczeniu endodontycznym
Pytanie 2
Używanie lampy polimeryzacyjnej bez stosowania barier ochronnych może być przyczyną
Uszkodzenia siatkówki oka
Pytanie 3
Symbol 1:5 oznacza kątnicę
Przyspieszającą
Pytanie 4
Symbol 16:1 oznacza kątnicę
Zwalniającą
Pytanie 5
Które klasy ruchu są zalecane przy pracy z pacjentem:
I II i III
Pytanie 6
Koncepcja pracy wg Beacha to
Lekarz pracuje na 12, asysta zajmuje miejsce na godzinie 15
Pytanie 7
Podparcie pośrednie polega na:
Stabilizacji kątnicy drugą ręką
Pytanie 8
Jakie urządzenie służy do czyszczenia i konserwacji kątnic stomatologicznych
Assistina
Pytanie 9
Elementy podstawowego układu ergonomicznego to
Człowiek, maszyna, środowisko
Pytanie 10
Strefa operacyjna lekarza praworęcznego to
9:30-12:30
Pytanie 11
Pozycja leżąca pacjenta daje mu podparcie w:
16-20 punktach
Pytanie 12
Pozycja siedząca pacjenta daje mu podparcie w:
4-5 punktach
Pytanie 13
Pozycję kontroli palców, tzw. 0 wyróżnia kąt między udami a tułowiem
105
Pytanie 14
Konsola główna unitu może być wyposażona w:
Mikrosilnik, turbinę, strzykawkę wodno-powietrzną, lampę polimeryzacyjną
Pytanie 15
Monotypia to:
Obciążenie statyczne i zwykle asymetryczne

Powiązane tematy