Test

WAŻNE PYTANIA

Pytanie 1
Negatoskop w stomatologii ma zastosowanie w:
Ocenie stanu higieny jamy ustnej
Ocenie stanu błony śluzowej
Leczeniu endodontycznym
Badaniu żywotności miazgi
Pytanie 2
Używanie lampy polimeryzacyjnej bez stosowania barier ochronnych może być przyczyną
Poparzenia skóry
Uszkodzenia siatkówki oka
Schorzeń ogólnoustrojowych
Stanu zapalnego błony śluzowej
Pytanie 3
Symbol 1:5 oznacza kątnicę
Przyspieszającą
Excalibur
Zwalniającą
Giromatic
Pytanie 4
Symbol 16:1 oznacza kątnicę
Przyspieszającą
Zwalniającą
Excalibur
Giromatic
Pytanie 5
Które klasy ruchu są zalecane przy pracy z pacjentem:
I II i III
II i III
I i II
IV i V
Pytanie 6
Koncepcja pracy wg Beacha to
Lekarz pracuje na 12, asysta zajmuje miejsce na godzinie 15
Lekarz i asysta siedzą naprzeciw siebie
Lekarz i asysta mają niezależne konsole
Unit podzielony, po obu stronach pacjenta

Powiązane tematy