Pytania i odpowiedzi

ANTYK

Pytanie 1
Autor Antygony
Sofokles
Pytanie 2
Brat Antygony
Polinejkes
Pytanie 3
Żona Edypa
Jokasta
Pytanie 4
Autor Iliady
Homer
Pytanie 5
Homer był njprawdopodobniej
niewidomy

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.