Pytania i odpowiedzi

Związki frazeologiczne

Pytanie 1
mieć ... w nosie
muchy
Pytanie 2
jedna ... nie czyni wiosny
jaskółka
Pytanie 3
zachowywać się jak ... w składzie porcelany
słoń
Pytanie 4
patrzeć jak ... w gnat
sroka
Pytanie 5
drzeć z kimś ...
koty
Pytanie 6
wyrządzić komuś ... przysługę
niedźwiedzią
Pytanie 7
mieć ... w kieszeni
węża