Test z języka polskiego

Związki frazeologiczne

Pytanie 1
mieć ... w nosie
Pytanie 2
jedna ... nie czyni wiosny
Pytanie 3
zachowywać się jak ... w składzie porcelany
Pytanie 4
patrzeć jak ... w gnat
Pytanie 5
drzeć z kimś ...
Dalej