Powtórzenie: ADSK

Informatyka, powtórzenie. 50 pytań.

Polecenie: cd $HOME w Linuksie:
Da ten sam efekt co polecenie w postaci „cd~”
Który z podanych niżej adresów jest w takiej samej podsieci co adres 10.62.127.15/11:
10.52.127.15/11
10.42.127.15/11
Zaznacz ten z poniższych adresów, który jest adresem hosta w dowolnej podsieci o masce 255.255.255.252 podanego numeru IP:
192.168.128.145
Które z podanych protokołów działają w oparciu o protokół TCP?
FTP
Który z podanych terminów NIE określa metryki protokołu trasowania?
Przepustowość łącza
Zakładając, że każdy z podanych numerów IP ma maskę wynikającą z jego klasy IP wskaż, który z nich nie może być przypisany pojedynczemu interfejsowi:
192.168.254.255
Pakiet z którym z poniższych adresów przeznaczenia zostanie zatrzymany na routerze?
156.1496.1.0
SOA na gruncie usług nazewniczych to skrót od:
Source Of Authority
Którego z podstawowych trybów transmisji nie uwzględnia standard IPv6?
Broadcast
Który z wymienionych protokołów pracujących w trzeciej warstwie modelu ISO OSI jest protokołem nierutowalnym?
NETBEUI
Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nieprzekraczającą 2 Mbit/s jest protokół:
X.25
Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
192.168.1.11 maska: 255.255.255.0
Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
2001:DB8::BAF:FE94
Administrator musi (w zgodzie z CIDR) podzielić sieć o adresie 193.115.95.0 z maską 255.255.255.0 na 8 podsieci o takiej samej liczbie adresów. Którą maskę podsieci powinien zastosować?
255.255.255.224
Skrypt systemowy to:
plik tekstowy zawierający ciąg poleceń systemu operacyjnego
Z którym z poniższych terminów możesz utożsamić z określeniem “serwer plików”:
FTP
Które ze stwierdzeń dotyczących protokołu IPv4 NIE jest prawdziwe?
jest protokołem połączeniowym
Adresy MAC stosowane są do komunikacji:
w obrębie danej, jednej sieci
Co zrobi host nadający dane, jeśli nie posiada w swojej tablicy ARP wpisu o adresie fizycznym urządzenia, do którego chce wysłać dane?
wyśle zapytanie ARP do wszystkich urządzeń w sieci
Standardy IEEE Ethernetu rozpoczynają się sygnaturą postaci:
802.3

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.