Pytania i odpowiedzi

ADSK

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 2381 razy
Pytanie 1
Polecenie: cd $HOME w Linuksie:
Da ten sam efekt co polecenie w postaci „cd~”
Pytanie 2
Który z podanych niżej adresów jest w takiej samej podsieci co adres 10.62.127.15/11:
10.42.127.15/11
10.52.127.15/11
Pytanie 3
Zaznacz ten z poniższych adresów, który jest adresem hosta w dowolnej podsieci o masce 255.255.255.252 podanego numeru IP:
192.168.128.145
Pytanie 4
Które z podanych protokołów działają w oparciu o protokół TCP?
FTP
Pytanie 5
Który z podanych terminów NIE określa metryki protokołu trasowania?
Przepustowość łącza
Pytanie 6
Zakładając, że każdy z podanych numerów IP ma maskę wynikającą z jego klasy IP wskaż, który z nich nie może być przypisany pojedynczemu interfejsowi:
192.168.254.255
Pytanie 7
Pakiet z którym z poniższych adresów przeznaczenia zostanie zatrzymany na routerze?
156.1496.1.0
Pytanie 8
SOA na gruncie usług nazewniczych to skrót od:
Source Of Authority
Pytanie 9
Którego z podstawowych trybów transmisji nie uwzględnia standard IPv6?
Broadcast
Pytanie 10
Który z wymienionych protokołów pracujących w trzeciej warstwie modelu ISO OSI jest protokołem nierutowalnym?
NETBEUI
Pytanie 11
Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nieprzekraczającą 2 Mbit/s jest protokół:
X.25
Pytanie 12
Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
192.168.1.11 maska: 255.255.255.0
Pytanie 13
Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
2001:DB8::BAF:FE94
Pytanie 14
Administrator musi (w zgodzie z CIDR) podzielić sieć o adresie 193.115.95.0 z maską 255.255.255.0 na 8 podsieci o takiej samej liczbie adresów. Którą maskę podsieci powinien zastosować?
255.255.255.224
Pytanie 15
Skrypt systemowy to:
plik tekstowy zawierający ciąg poleceń systemu operacyjnego

Powiązane tematy