Pytania i odpowiedzi

Przydawka - ćwiczenia

Pytanie 1
Na jakie pytanie odpowiada przydawka?
jaki?, który?, czyj?, ile?
Pytanie 2
Czy rzeczownik może być przydawką?
tak
Pytanie 3
Zaznacz zestawy, w których występuje przydawka.
męcząca podróż
szelest liści
Pytanie 4
Zaznacz przydawkę przymiotną dzierżawczą
twój wybór
Pytanie 5
"Telefon ojca" to przykład przydawki:
dopełniaczowej
Pytanie 6
"kubeł do śmieci" to przykład przydawki:
przyimkowej