Pytania i odpowiedzi

Cywilizacjie Indii i Chin

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z rozdziału "Cywilizacjie Indii i Chin" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 1765 razy
Pytanie 1
Połącz miasto z rejonem Indusu.
Harappa
północ
Mohendżo-Daro
południe
Pytanie 2
Jaką drogą odbywała się komunikacja między pierwszymi miastami doliny Indusu?
Wodną
Pytanie 3
W którym rejonie starożytnych indyjskich miast znajdowała się cytadela - centrum władzy religijnej i politycznej?
Na zachodzie
Pytanie 4
Zaznacz wszystkie produkty rolne uprawiane na terenie cywilizacji doliny Indusu.
pszenica
owies
ryż
sezam
daktyle
bawełna
Pytanie 5
Czy mieszkańcy Indusu stworzyli własne pismo?
Tak
Pytanie 6
Zaznacz wszystkie prawidłowe zdania, dotyczące przyczyn upadku cywilizacji doliny Indusu.
Wylewy rzek
Zastój polityczny kraju
Zastój ekonomiczny kraju
Pytanie 7
Która cywilizacja najechała dolinę Indusu w pierwszej połowie II. tysiąclecia p.n.e.?
Ariowie
Pytanie 8
Jak nazywają się święte księgi Indii?
Wedy
Pytanie 9
Czym były warny?
Stanami (kastami), na które podzieliło się społeczeństwo Indii
Pytanie 10
Kto stanowił najwyższy kastę? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi.
Kapłani
Bramini
Pytanie 11
Połącz przedstawiciela struktury społecznej z jego indyjską nazwą.
król
radża
zgromadzenie wyższe
Sabha
zgromadzenie powszechne
Samiki
Pytanie 12
W którym roku doszło do pierwszego zjednoczenia Indii?
ok. 321 r. p.n.e.
Pytanie 13
Z jakiej religii wyewoluował hinduizm?
Z braminizmu
Pytanie 14
Zaznacz najważniejsze bóstwa hinduizmu.
Wisznu
Sziwa
Pytanie 15
Na przełomie których wieków narodził się buddyzm?
VI i V w. p.n.e.
Pytanie 16
Jak nazywa się stan wyzwolenia od cierpienia i przerwania cyklu kolejnych wcieleń?
Nirwana
Pytanie 17
W jakich latach żył Budda?
ok 566-480 r. p.n.e.
Pytanie 18
Dopasuj nazwę rzeki do jej nazwy potocznej.
Huang He
Żółta Rzeka
Jangcy
Niebieska Rzeka
Pytanie 19
Która dynastia uważana jest za pierwszych historycznych władców Chin?
Shang
Pytanie 20
Dopasuj chińską nazwę przedstawiciela warstwy społecznej do znaczenia tej nazwy.
wen
umiejący pisać
mong
rolnicy
gong
rzemieślnicy
shang
kupcy
Pytanie 21
W którym roku doszło do upadku jednolitego państwa Chin?
W 771 r. p.n.e.
Pytanie 22
W którym roku doszło do ostatecznego zjednoczenia Chin?
W 221 r. p.n.e.
Pytanie 23
Jakie rodzaje pisma stosowano w starożytnych Chinach? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.
Piktogramy
Ideogramy
Pytanie 24
W którym roku odkryto Terakotową Armię?
W 1974 r. n.e.
Pytanie 25
Czym jest konfucjanizm?
Systemem filozoficznym
Pytanie 26
Zaznacz wszystkie prawdziwe twierdzenia dotyczące Chińskiego Muru.
Jego budowa trwała jeszcze w XVII w. n.e.
Stare mury połączono z inicjatywy cesarza Shi Huanghi