Pytania i odpowiedzi

Rodzina dawniej i dziś

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 1 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 3069 razy
Pytanie 1
Związek jednej kobiety z jednym mężczyzną to:
monogamia
Pytanie 2
Połącz rodzaj poligamii z jej opisem
poligynia
związek, w którym mężczyzna ma wiele żon
poliandria
związek, w którym kobieta ma wielu mężów
Pytanie 3
Jaka funkcja rodziny "obejmuje zadanie zapewnienia członkom rodziny utrzymania i dostępu do dóbr materialnych"?
ekonomiczna
Pytanie 4
Jaka funkcja rodziny "Przekazuje język, wzory kultury, wartości, normy i obyczaje swoim dzieciom"?
wychowawczo-socjalizacyjna
Pytanie 5
Jaka funkcja rodziny "Wyznacza status społeczny członków rodziny i ich miejsce w hierarchii społecznej"?
stratyfikacyjna
Pytanie 6
Połącz model rodziny z definicją
tradycyjny
władzę sprawuje mężczyzna a kobieta postanawia poświęcić się wychowaniu dzieci
demokratyczny
wszystkim przysługują równe prawa a decyzje podejmowane są wspólnie
Pytanie 7
Czy w ostatnich latach nastąpił wzrost liczby rozwodów?
tak
Pytanie 8
Czym jest eurosieroctwo?
zacofanie gospodarcze niektórych państw
Pytanie 9
W jakim okresie miała miejsce rewolucja obyczajowa?
w latach 60 i 70 XX w.
Pytanie 10
Czym jest DINK?
małżeństwem lub związkiem w którym występują osoby dorosłe bez dzieci