Fiszki

Rodzina dawniej i dziś

Test w formie fiszek Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 1 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1772 razy
Związek jednej kobiety z jednym mężczyzną to:
monogamia
poligamia
patriarchat
matriarchat
monogamia
Połącz rodzaj poligamii z jej opisem
poligynia
związek, w którym mężczyzna ma wiele żon
poliandria
związek, w którym kobieta ma wielu mężów
Jaka funkcja rodziny "obejmuje zadanie zapewnienia członkom rodziny utrzymania i dostępu do dóbr materialnych"?
ekonomiczna
prokreacyjna
integracyjno-kontrolna
opiekuńcza
ekonomiczna
Jaka funkcja rodziny "Przekazuje język, wzory kultury, wartości, normy i obyczaje swoim dzieciom"?
stratyfikacyjna
wychowawczo-socjalizacyjna
ekonomiczna
integracyjno-kontrolna
wychowawczo-socjalizacyjna
Jaka funkcja rodziny "Wyznacza status społeczny członków rodziny i ich miejsce w hierarchii społecznej"?
prokreacyjna
wychowawczo-socjalizacyjna
ekonomiczna
stratyfikacyjna
stratyfikacyjna
Połącz model rodziny z definicją
tradycyjny
władzę sprawuje mężczyzna a kobieta postanawia poświęcić się wychowaniu dzieci
demokratyczny
wszystkim przysługują równe prawa a decyzje podejmowane są wspólnie
Czy w ostatnich latach nastąpił wzrost liczby rozwodów?
nie
tak
tak
Czym jest eurosieroctwo?
zacofanie gospodarcze niektórych państw
rodzina która często zmienia kraj zamieszkania przez co dzieci nie mogą wychowywać się w normalnych warunkach
emigracja rodziców za lepszym zarobkiem, która ma negatywny wpływ na rozwój i wychowanie dzieci
zacofanie gospodarcze niektórych państw
W jakim okresie miała miejsce rewolucja obyczajowa?
w latach 60 i 70 XX w.
w latach 80 i 90 XX w.
w latach 20 i 30 XX w.
w latach 40 i 50 XX w.
w latach 60 i 70 XX w.
Czym jest DINK?
osoba wybierająca posiadanie dziecka i nie będąca zaangażowana w stały związek
związek składający się z dwóch osób o tej samej płci
małżeństwem lub związkiem w którym występują osoby dorosłe bez dzieci
małżeństwem lub związkiem w którym występują osoby dorosłe bez dzieci