VI 16/17

bajabongo

Biologia, powtórzenie. 41 pytań.

REKLAMA
Który z poniższych aminokwasów występujących w histonach najczęściej podlega acetylacji:
a. lizyna
Reakcja umożliwiająca rozpoczęcie cyklu purynowego
a. 2ADP → ATP + AMP
Pierwsza linia obrony mózgu przed hiperamonemią, syntetyzowana jest:
b. glutaminian
6. Dwa atomy azotu w moczniku pochodzą z
a. asparaginianu, amoniaku
Transaminacja NIE zachodzi:
d. Zachodzi we wszystkich tych procesach
U pacjenta z hiperhomocysteinemia sens ma suplementacja wszystkich witamin oprócz: (
a. witaminy C
Putrescyna powstaje w wyniku
a. dekarboksylacji ornityny
Wybierz prawidłowe zestawienie związku i produktu, który powstaje w wyniku jego dekarboksylacji:
b. ornityna -; putrescyna
Amfibolicznym substratem do syntezy aminokwasów nie jest
a. histamina
Zaznacz prawdę o fenyloalaninie:
d. żadna odpowiedź nie charakteryzuje poprawnie fenyloalaniny
Czterotygodniowy noworodek często wymiotuje i ma drgawki. Pomiędzy tymi epizodami jest bardzo ospały. Badania wykazały powiększoną wątrobę, we krwi obniżone stężenie cytruliny i obniżony BUN. Jakich objawów można oczekiwać u tego dziecka?
a. podwyższonego stężenia glutaminy we krwi oraz podwyższonego stężenia kwasu orotowego w moczu
15. Pacjent z wrodzoną chorobą ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy i udaru. Bez niedokrwistrości megaloblastycznej i z hematokrytem w normie. Prawidłowy stan kwasu foliowego. Defekt enzymu:
b. syntazy cystationinowe
. Aminokwasy przemieniające się do alfa-ketoglutaranu:
a. arginina, prolina, histydyna, glutamina, glutaminian
18. Porfiria mieszana:
b. koproporfiryna III w moczu i protoporfiryna IX w kale
30-letni mężczyzna zgłosił się do izby przyjęć z cyklicznymi bólami brzucha. Pacjent był zdezorientowany, a jego zachowanie wskazywało na problemy o podłożu psychiatrycznym. W testach laboratoryjnych wykazano zwiększony poziom kwasu 5-aminolewulinowego oraz porfobilinogenu. Diagnostyka molekularna ujawniła występowanie mutacji w genie kodującym deaminację porfobilinogenu. Która diagnoza, spośród wymienionych jest w tym przypadku najbardziej prawdopodobna?
a. ostra porfiria przerywana (
Spośród poniższych zdań dotyczących defektów metabolicznych cyklu mocznikowego wybierz stwierdzenie fałszywe
b. hiperamonemia ma najcięższy przebieg, gdy blok metaboliczny występuje przed reakcją katalizowaną przez syntetazę argininobursztynianową
Dioksygenaza 4-hydroksyfenolopirogronianowa do prawidłowej aktywności potrzebuje:
jonów Cu2+, askorbinianu, tlenu
W biosyntezie którego aminokwasu prekursorem może być seryna?
b. glicyna
Fosforylaza nukleozydowa:
) jest wykorzystywana w czasie degradacji puryn
1) hydrolizuje nukleotydy i uwalnia rybozo-1-fosforan
) umożliwia ponowne wykorzystanie pirymidyn (droga Salvege)
Tauryna jest wykorzystywana do:
a. sprzęgania kwasów żółciowych
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.