Pytania i odpowiedzi

Pierwotniaki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z wszystkich typów pierwotniaków: wiciowców, sarkodowców i orzęsek.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 5431 razy
Pytanie 1
Pierwotniaki to:
podkrólestwo
Pytanie 2
Pellikula to:
błona komórkowa wzmocniona od strony cytoplazmy systemem mikrotubul i pasm białkowych
Pytanie 3
Pierwotniak przedstawiony na rysunku to:
ameba
Pytanie 4
Inna, popularna nazwa pełzaka to:
ameba
Pytanie 5
Podpisz poszczególne elementy budowy pantofelka:
(wzór: A-jąderko B-wić itd.)
A-makronukleus B-generatywne C-peristom D-tętniąca
Pytanie 6
Jądro wegetatywne kieruje:
wzrostem
oddychaniem
przemianą materii
ruchem
Pytanie 7
Do sarkodowców zaliczamy:
otwornice
amebę
Pytanie 8
Niestrawione resztki pokarmu u pantofelka są usuwane przez:
cytopyge
Pytanie 9
>Na podstawie rysunku< zaznacz cechy trąbika:
zwielokrotnony aparat jądrowy
bytowanie osiadłe
Pytanie 10
Zarodziec zimnicy powoduje:
malarię
Pytanie 11
Świdrowce żyją w:
krwi
Pytanie 12
Świdrowce wywołują u zwierząt:
zgrubienia skórne
ogólne wycieńczenie
porażenia nerwów