Fiszki

Pierwotniaki

Test w formie fiszek Test z wszystkich typów pierwotniaków: wiciowców, sarkodowców i orzęsek.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 5414 razy
Pierwotniaki to:
podkrólestwo
królestwo
podtyp
typ
podkrólestwo
Pellikula to:
ściana komórkowa wzmocniona od strony zewnętrznej systemem mikrotubul i pasm białkowych
błona komórkowa wzmocniona od strony cytoplazmy systemem mikrotubul i pasm białkowych
błona komórkowa wzmocniona od strony zewnętrznej systemem mikrotubul i pasm białkowych
błona komórkowa wzmocniona od strony cytoplazmy systemem mikrotubul i pasm białkowych
Pierwotniak przedstawiony na rysunku to:
ameba
euglena zielona
pantofelek
ameba
Inna, popularna nazwa pełzaka to:
ameba
Podpisz poszczególne elementy budowy pantofelka:
(wzór: A-jąderko B-wić itd.)
A-makronukleus B-generatywne C-peristom D-tętniąca
Jądro wegetatywne kieruje:
ruchem
wzrostem
rozmnażaniem
przemianą materii
podziałami komórki
oddychaniem
ruchem
wzrostem
przemianą materii
oddychaniem
Do sarkodowców zaliczamy:
trąbika
euglenę zieloną
amebę
otwornice
pantofelka
amebę
otwornice
Niestrawione resztki pokarmu u pantofelka są usuwane przez:
cytopyge
cytostom
cytopyge
>Na podstawie rysunku< zaznacz cechy trąbika:
silnie rozwinięte włókienka kurczliwe
delikatna budowa
zwielokrotnony aparat jądrowy
bytowanie osiadłe
natychmiastowa reakcja obronna
zwielokrotnony aparat jądrowy
bytowanie osiadłe
Zarodziec zimnicy powoduje:
czerwonkę
gorączkę
śpiączkę afrykańską
malarię
wychłodzenie organizmu
malarię
Świdrowce żyją w:
płucach
krwi
limfie
wewnętrznych jamach ciała
komórkach żywicieli
krwi
Świdrowce wywołują u zwierząt:
porażenia nerwów
zapalenie kanalików łzowych
ogólne wycieńczenie
gorączkę
zgrubienia skórne
porażenia nerwów
ogólne wycieńczenie
zgrubienia skórne