Fiszki

Pierwotniaki

Test w formie fiszek Test z wszystkich typów pierwotniaków: wiciowców, sarkodowców i orzęsek.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 5205 razy
Pierwotniaki to:
podtyp
podkrólestwo
typ
królestwo
podkrólestwo
Pellikula to:
błona komórkowa wzmocniona od strony cytoplazmy systemem mikrotubul i pasm białkowych
błona komórkowa wzmocniona od strony zewnętrznej systemem mikrotubul i pasm białkowych
ściana komórkowa wzmocniona od strony zewnętrznej systemem mikrotubul i pasm białkowych
błona komórkowa wzmocniona od strony cytoplazmy systemem mikrotubul i pasm białkowych
Pierwotniak przedstawiony na rysunku to:
ameba
euglena zielona
pantofelek
ameba
Inna, popularna nazwa pełzaka to:
ameba
Podpisz poszczególne elementy budowy pantofelka:
(wzór: A-jąderko B-wić itd.)
A-makronukleus B-generatywne C-peristom D-tętniąca
Jądro wegetatywne kieruje:
ruchem
rozmnażaniem
wzrostem
podziałami komórki
przemianą materii
oddychaniem
ruchem
wzrostem
przemianą materii
oddychaniem
Do sarkodowców zaliczamy:
otwornice
pantofelka
amebę
euglenę zieloną
trąbika
otwornice
amebę
Niestrawione resztki pokarmu u pantofelka są usuwane przez:
cytostom
cytopyge
cytopyge
>Na podstawie rysunku< zaznacz cechy trąbika:
silnie rozwinięte włókienka kurczliwe
zwielokrotnony aparat jądrowy
natychmiastowa reakcja obronna
bytowanie osiadłe
delikatna budowa
zwielokrotnony aparat jądrowy
bytowanie osiadłe
Zarodziec zimnicy powoduje:
wychłodzenie organizmu
malarię
gorączkę
czerwonkę
śpiączkę afrykańską
malarię
Świdrowce żyją w:
limfie
krwi
komórkach żywicieli
wewnętrznych jamach ciała
płucach
krwi
Świdrowce wywołują u zwierząt:
ogólne wycieńczenie
gorączkę
porażenia nerwów
zgrubienia skórne
zapalenie kanalików łzowych
ogólne wycieńczenie
porażenia nerwów
zgrubienia skórne