Pytania i odpowiedzi

Gazy - Świat chemii, klasa 7

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Gazy:tlen,tlenki węgla,wodór,azot,mieszaniny powietrza,inne tlenki kl 7 Świat Chemii
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 23620 razy
Pytanie 1
Podaj właściwości powietrza.
Nie ma zapachu,nie ma barwy,słabo rozpuszcza się w wodzie,jest jednorodną mieszaniną gazów,gęstość wynosi 1,29 kg/m3,temperatura wżenia wynosi -194,3C
Pytanie 2
Wymień składniki powietrza.
azot
78%
tlen
21%
gazy szlachetne
0,93%
inne zkładniki
0,04%
Pytanie 3
Wymień gazy cieplarniane występujące w atmosferze.
Para wodna,ozon,metan
Pytanie 4
Właściwości azotu.
Nie ma zapachu ani barwy.
Słabo rozpuszcza się w wodzie.
Gęstość wynosi 1,25 kg/m3.
Temperatura wżenia wynosi -195,79 C,topnienia-210,00 C
Jest nie palny i nie podtrzymuje palenia.
Pytanie 5
Gdzie wykorzystujemy azot.
Jako chłodziwo-ciekły azot do zamrażania i transportu żywności.
W produkcji stali.
W ochronie przed utlenianiem.
Pytanie 6
Właściwości tlenu
jest bezbarwny i nie ma zapachu
słabo rozpuszcza się w wodzie
ma gęstość 1,43 kg/m3
temperatura wrzenia -182,96 stC, temperatura topnienia - 218,4 stC
jest niepalny
Pytanie 7
Połącz tlenki metali i niemetali
tlenek metalu
tlenek magnezu
tlenek metalu
tlenek glinu
tlenek niemetalu
tlenek węgla
tlenek niemetalu
tlenek krzemu
tlenek metalu
tlenek żelaza
tlenek niemetalu
tlenek siarki
Pytanie 8
Gdzie wykorzystujemy tlen?
Usuwanie zanieczyszczeń przy produkcji stali.
W palnikach wysokotemperaturowych.
Komory hiperbaryczne.
Składnik gazu do oddychania w butlach.
Produkcja paliwa w przemyśle rakietowym.
Usuwanie grzybów.
Pytanie 9
Tlenki węgla i ich powstawanie.
tlenek węgla(II)
w powietrzu, w procesie spalania przy niewystarczającej ilości tlenu
tlenek węgla(IV)
tworzy się w trakcie procesu fermentacji i rozkładu materii pochodzenia organicznego
Pytanie 10
Połącz właściwości tlenków węgla.
tlenek węgla(II)
gaz, bezbarwny, bez zapachu, słaba rozpuszczalność w wodzie, gęstość 1,145 kg/m3
tlenek węgla(IV)
gaz, bezbarwny, bez zapachu, dobra rozpuszczalność w wodzie, gęstość 1,98 kg/m3
Pytanie 11
Gdzie wykorzystujemy tlenek węgla(II)?
W procesie otrzymywania żelaza.
Do produkcji metanolu.
Pytanie 12
Gdzie wykorzystujemy tlenek węgla(IV)?
Do zamrażania żywności.
Do produkcji napojów gazowanych.
Jako środek gaśniczy.
Pytanie 13
Właściwości tlenku krzemu.
Jest substancją stałą.
Nie rozpuszczalny w wodzie.
Odporny chemicznie i termicznie.
Pytanie 14
Zastosowanie tlenku krzemu.
Produkcja szkła.
Szlifowanie szkła i metali.
Do produkcji światłowodów.
Pytanie 15
Właściwości tlenku siarki.
Bezbarwny gaz.
Bakteriobójczy.
Ma ostry zapach.
Pytanie 16
Zastosowanie tlenku siarki.
Jako substancja dezynfekująca.
Jako konserwant w przemyśle spożywczym.
Jako wybielacz.
Pytanie 17
Połącz w pary.
tlenek żelaza(II)
substancja stała o czarnej barwie
tlenek żelaza(III)
występuje jako minerał o nazwie hemeryt, jest substancją stałą o czerwonej barwie
tlenek żelaza(II, III)
składnik megnetytu, oddziałuje z magnesem
Pytanie 18
Wybierz zastosowanie tlenków żelaza
w produkcji stali
Jako pigment
w produkcji cieczy magnetycznej i taśm magnetycznych
Pytanie 19
Uzupełnij
Tlenek glinu występuje w przyrodzie jako minerał o nazwie korund
Czysty tlenek glinu jest proszkiem o barwie białej
Pytanie 20
Wybierz zastosowanie tlenku glinu
Do produkcji aluminium
w jubilerstwie
do produkcji protez ortopedycznych oraz łożysk
Pytanie 21
Wybierz zastosowanie tlenku wapnia
Do produkcji zaprawy murarskiej i cementu
Do produkcji nawozów sztucznych
Pytanie 22
Wskaż gazy szlachetne
hel
neon
argon
krypton
ksenon
Pytanie 23
Gazy szlachetne należą do grupy ....
Pytanie 24
Połącz w pary zastosowanie poszczególnych gazów szlachetnych
hel
napełnianie balonów, napełnianie butli stosowanych przez nurków, chłodziwo reaktorów atomowych
argon
gaz ochronny w termicznej obróbce metali, w kriochirurgii
hel i argon
gaz ochronny w procesie spawania
ksenon
w konstrukcji paneli świetlnych, telewizorów plazmowych
Pytanie 25
Metan, Amoniak, Siarkowodór są gazami nazywanymi jako .... ponieważ powstają w procesach rozkładu ....