Pytania i odpowiedzi

Obrona prezentacja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. studia
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 2098 razy
Pytanie 1
poliekaprolaktano diol to:
poliester alifatyczny
Pytanie 2
IPDI to
cykloalifatyczny izocyjanian
Pytanie 3
Dmac jest:
Polarny
Pytanie 4
w temperaturze 60 stopni zachodzi:
odparowanie rozpuszczalnika
odgazowanie
Pytanie 5
Sieciowanie zachodzi w temperaturze:
110 C
Pytanie 6
Średnia masa PCL
2000 g/mol
Pytanie 7
Czystość IPDI:
98%
Pytanie 8
Czystość BDO
98%
Pytanie 9
FTIR to
spektroskopia w podczerwieni
Pytanie 10
FTIR to spektroskopia
absorpcyjna
Pytanie 11
FTIR notuje
drgania grup funkcyjnych
Pytanie 12
Drgania w FTIR sa
oscylacyjne
Pytanie 13
Drgania charakterystyczne grup -NCO posiadają liczbę falową
2260 [cm-1]
Pytanie 14
Ugrupowania uretanowe posiadają liczbę falową
1760-1680 [cm-1]
Pytanie 15
Podczerwień znajduje się pomiędzy
światłem widzialnym, a falami radiowymi
Pytanie 16
pasmo o liczbie falowej 1740 pochodzi od
wolnych grup karbonylowych
jest wiązaniem rozciagającym
Pytanie 17
pasmo o długości fali 1680 jest związane z
związanych grup karbonylowych mostkiem wodorowym
jest rozciągające
Pytanie 18
używano wskaźnika
bromofenolowego
Pytanie 19
zakres zmiany barwy wskaźnika bromofenolowego wynosi
3 (żółty) -4,6 (niebieski)
Pytanie 20
błękit bromofenolowy posiada:
3 pierścienie aromatyczne

Powiązane tematy

#studia #chemia