Powtórzenie: pkc

Technika, powtórzenie. 152 pytań.

1. Co jest istotną cechą typowej usługi informacyjnej(a nie komunikacyjnej):
przechowywanie i przetwarzanie informacji rozmownej, użytkowej
Usługa podstawowa:
teleusługa z usługą przenoszenia bez usług dodatkowych lub sama usługa przenoszenia
W jakim punkcie użytkownik końcowy uzyskuje dostęp do teleusług:
HCI
Jakie mogą być motywy zestawiania więcej niż 1 połączenia w ramach sesji usługowej:
stopniowe zwiększanie przepływności do wartości wymaganej przez usługę
realizacja połączeń wielozestawieniowych / konferencyjnych itp.
konieczność dołączenia przez chwilę a następnie rozłączenia urządzeń obsługowych np. rozpoznawanie mowy
Co jest ustanawiane / likwidowane:
sesja usługowa
Prawidłowe stwierdzenie nt. architektury:
jeden konkretny system może zawierać w sobie wiele różnych architektur
architektura to zbiór reguł rządzących możliwymi strukturami systemu (reguł dotyczących m.in. tego jakie są rodzaje elementów ich role w systemie, ich dopuszczalne związki)
Prawdziwe nt. walidacji i weryfikacji:
weryfikacja to sprawdzenie czy wytwarzana implementacja ma własności zapisane w sformułowanej wcześniej specyfikacji preskryptywnej
Określenie syntaktyka protokołu można użyć w stosunku do:
struktury (“kształtów”) maszyn/procesów poszczególnych jednostek protokołów
struktury wiadomości / sygnałów protokołów
Język SDL jest oparty na:
CEFSM
Prawdziwe o pokazanym na rysunku specyfikacji w SDL:
Picture 9
sygnał a wysyłany jest przez jedną z instancji procesu p za pomocą instrukcji output(a) (strzałka z a w środku) zostanie skierowany losowo do 1 z wszystkich instancji procesu p
Czy użytkownik zawsze musi przywołać usługę za pomocą protokołu sygnalizacyjnego?
nie, może skorzystać z “okrężnej drogi” i poprosić operatora o przywołanie usługi
nie, jeśl usługa jest zdefiniowana tak, że “sama się przywoła” gdy zajdą odpowiednie okoliczności
Zaznacz prawdziwe stwierdzenia na temat protokołu stymulacyjnego:
to protokół z jednym typem wiadomości, a treść tej wiadomości nie jest interpretowana przez jednostki (strony) protokołu
Jakie informacje muszą być zawarte w przywołaniu usługi w sieci telefonicznej (tej sprzed epoki ISDN)
identyfikacja stron (adres numer)
Urządzenia Internetu Rzeczy:
za pomocą protokołu mDNS mogą być odnalezione w sieciach LAN
Co jest elementarnym(niepodzielnym) składnikiem
połączenie łączowe Link Connection (LC)
Czym połączone sa podsieci?
łączem
Warstwa sterowania pozwala zestawiać połączenia
sygnalizowane i półtrwałe
Wyboru zasobów z których korzysta połączenie dokonuje:
sterownik routingu
Włączenie/wyłączenie interfejsu sieciowego routera IP to działanie należące do obszaru/warstwy:
C/NEML
Operator oferujący usługi i dostęp do internetu i VoD nie realizuje roli:
content-provider

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.