Pytania i odpowiedzi

Biochemia Witaminy - A

Pytanie 1
Inna nazwa witaminy A
Retinol
Pytanie 2
Jaki pierścień obecny w witaminie A
B-jononu
Pytanie 3
Ilość wiązań oraz ich typ
4 sprzężone wiązanie podwójne
Pytanie 4
Jakie związki wykazują aktywność witaminy A
rtetinoidy
Pytanie 5
Retinoidy to inaczej
retinol, retinal, kwas retinowy
Pytanie 6
Pełną aktywność biologiczną wykazuje
retinol
Pytanie 7
gdzie obecna jest witamina A w formie performowanej
pokarmy zwierzęce, jako estry kwasu retinowego
Pytanie 8
Prowitaminy dla człowieka
karotenoidy i ich pochodne w pokarmach roślinnych
Pytanie 9
Karotenoidy będące prekursorami witaminy A
karoteny alfa, beta, gamma oraz kryptoksantyna
Pytanie 10
Karotenoidy w jelicie
ulegają rozszczepieniu przez dioksygenazę karotenową co daje retinal
Pytanie 11
1 cząsteczka beta-karotenu daje .... retinalu
1 cząsteczka beta-karotenu daje dwie retinalu
Pytanie 12
w enterocytach .... ulega redukcji do .... a następnie .... W tej formie wydzielany jest do .... i razem z nimi z pomocą układu limfatycznego jest wydzielany do .... W n. włosowatych poza wątrobowych tkanek chylomikrony metabolizowane są przez .... do resztek chylomikronów wychwytywanych przez wątrobę. w wątrobie pod wy[pływem odpowiednich .... ponownie powstaje ....
w enterocytach retinal ulega redukcji do retinolu a następnie estryfikacji W tej formie wydzielany jest do chylomikronów i razem z nimi z pomocą układu limfatycznego jest wydzielany do krwiobiegu W n. włosowatych poza wątrobowych tkanek chylomikrony metabolizowane są przez lipazę lipoproteinową do resztek chylomikronów wychwytywanych przez wątrobę. w wątrobie pod wy[pływem odpowiednich hydrolaz ponownie powstaje retinol
Pytanie 13
retinol z wątroby transportowany we krwi jest w połączeniu z
białkami RBP
Pytanie 14
Jakim sposobem retinol - RBP (wit. A- RBP) wyłapywane są przez komórki
obecne są specyficzne receptory wiążące ten kompleks
Pytanie 15
Związanie kompleksu wit. A - RBP z receptorem prowadzi do uwolnienia .... który we wnętrzu komórki jest przekształcany do .... lub ....
Związanie kompleksu wit. A - RBP z receptorem prowadzi do uwolnienia retinolu który we wnętrzu komórki jest przekształcany do retinalu lub kwasu retinowego