Pytania i odpowiedzi

Szwajcaria- ''Na narty w Alpy''

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Na podstawie podręcznika ''bliżej geografii''
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 1182 razy
Pytanie 1
Alpy to .... góry europy.
Najwyższe
Pytanie 2
Płyta afrykańska przesuwała sie ku północy na wielką płytę euroazjatycką. Konsekwencją tych ruchów były:
orogeneza alpejska
Pytanie 3
Alpy dzielą sie na:
Alpy wschodnie
Alpy zachodnie
Pytanie 4
filisz to:
zespół skał złozony z naprzemianległych warstw skalnych powstałych na dnie zbiorników mordkich
Pytanie 5
Dużą role w kształtowaniu alp odegrały
zlodowacenia plejstoceńskie
działanie wód płynących
lodowce
Pytanie 6
piętra roślinne
Piętro pogórza
jest to najniższe piętro roślinności w górach - obszary pod uprawy.
Piętro reglowe
sięga do 1700m - lasy bukowe
Piętro Subalpejskie
sięga do 2000m - kosodrzewina
Piętro alpejskie
siega do 3000m -trawy
piętro niwalne
powyzej 3000m -lodowce, mchy i porosty
Pytanie 7
ile % obszaru państwa stanowią
alpy
60%
Wyżyna Szwajcarska
30%
jura
10%
Pytanie 8
Czynniki rozwoju turystyki w Szwajcarii
atrakcyjny krajobraz
dobre warunki narciarskie
zabytki
Pytanie 9
Z Czego słynie Szwarcaria?
z sektorów bankowych i ubezpieczeniowych
z czekolady
z serów
z zegarków

Powiązane tematy

#geografia #alpy #szwajcaria