Pytania i odpowiedzi

ANATOMIA, EGZAMIN 2018, I termin, tura I

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 3531 razy
Pytanie 1
Dno tabakierki anatomicznej utworzone jest przez:
os scaphoideum oraz os trapezium
Pytanie 2
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących articulatio genus:
Jest stawem zawiasowym modyfikowanym
lig. collaterale tibiale zrośnięte jest z meniscus medialis
ma tylko jeden istotny mięsień prostujący
retinaculum ligamenti arquati przyczepia się do caput fibulae
Pytanie 3
Do mięśni stożka rotatorów należą:
m. subscapularis
m. supraspinatus
m. infraspinatus
m. teres minor
Pytanie 4
Do więzadeł wewnątrzstawowych zaliczamy:
lig. cruciatum anterius
lig. quadratum
lig. capitis femoris
lig. meniscofemorale posterius
Pytanie 5
Oceń poprawność zestawień mięsień - działanie na staw:
Gluteus maximus m. (m. gluteus maximus) prostuje staw biodrowy
Gemelli mm. (mm. gemelli) obracają udo w stawie biodrowym na zewnątrz
Pectineus m. (m. pectineus) przywodzi, zgina udo i nieznacznie obraca je zewnątrz
Semimembranosus m. (m. semimembranosus) prostuje staw biodrowy
Pytanie 6
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących stawu łokciowego:
Składa się z humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris), który jest zaliczany do typu hinge ( ginglymus )
Pytanie 7
Oceń poprawność odpowiedzi następujących odpowiedzi:
Do gluteal tuberosity (tuberositas glutea) przyczepia się część gluteus maximus m. (m. gluteus maximus)
Do powierzchni przyśrodkowej lateral condyle (condylus lateralis) przyczepia się anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
Kąt szyjkowo-udowy zmniejsza się wraz z wiekiem
Pytanie 8
Hip joint (articulatio coxae) zginają:
m. rectus femoris
m. iliopsoas
m. tensor fasciae latae
m. sartorius
Pytanie 9
Podłużne sklepienie stopy wzmacnia(ją):
m. abductor digiti minimi
m. flexor digiti minimi
mm. lumbricales
m. adductor hallucis
Pytanie 10
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących coronary sinus:
przyjmuje ok 60% całej krwi przepływającej przez serce
Pytanie 11
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery. Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
nodus sinuatrilis
nodus atrioventricularis
facies diaphragmatica cordis
Pytanie 12
V. hemiazygos:
jest przedłużeniem left ascending lumbar v.
może łączyć się z accesory hemiazygos v.
Pytanie 13
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących pleura:
pleural cupula po stronie prawej wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej
pleural cupula jest umocowana między innymi dwoma włóknistymi pasmami więzadłowymi
pleural cupula jest unerwiona przez nerw przeponowy
Pytanie 14
W wydechu mogą brać udział:
m. intercostalis intimus
m. transversus thoracis
m. latissimus dorsi
Pytanie 15
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących trachea:
koniec dolny tchawicy sięga do wysokości IV-V kręgu piersiowego
między tchawicą a przełykiem biegną nerwy krtaniowe wsteczne

Powiązane tematy