Człowiek - kości

Szkielet człowieka. Powtórzenie wiedzy z anatomii. Pytania z budowy układu kostnego człowieka.

Biologia, powtórzenie. 20 pytań.

Z ilu kości składa się szkielet dorosłego człowieka?
206
Do narządów ruchu zaliczamy :
stawy
kości
wiązadła
mięśnie
Kości wypełnia :
szpik kostny
Kręgi są to kości :
różnokształtne
Osseina nadaje kości:
sprężystość
Szkielet człowieka dzieli się na szkielet osiowy i szkielet kończyn. W skład szkieltu osiowego wchodzą:
czaszka, kręgosłup, żebra, mostek
Jest to włóknista błona ochraniająca kość od zewnątrz. Jest silnie unaczyniona i unerwiona. Znajdują się w niej komórki kościotwórcze.
okostna
Szpik kostny :
w miarę upływu czasu zmienia swoją barwę z czerwonej w żółtą
Krzywica może być przyczyną niedoboru witaminy :
D
osteoporoza to :
odwapnienie kości i zanik beleczek kostnych
Czaszka człowieka dzieli się na :
twarzoczaszkę i mózgoczaszkę
Jedyna ruchoma kość czaszki to :
żuchwa
Jak nazywają się stałe połączenia kości ?
szwy
Zaznacz prawidłowe zdania.
Kręgi odcinka guzicznego łączą się w kość guziczną, która jest zakończeniem kręgosłupa
Pierwszy kręg szyjny to atlas
Odcinek szyjny kręgosłupa składa się z 7 kręgów
Kręg składa się z :
wyrostków kolczystych
łuku
trzonu
Kończyny górne dzielą się na:
kończyny wolne
obręcz barkową
Z ilu kości składa się nadgarstek ?
8
Czy łopatka łączy się z obojczykiem ?
TAK
Jak nazywa się połączenie kości miednicznych ?
spojenie łonowe
Połączenia kości mogą być :
półruchome
ruchome
nieruchome

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.