Pytania i odpowiedzi

Kości, sprawdzian dla klasy 7

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 7. Szkielet człowieka, test wiedzy z anatomii. Pytania z budowy układu kostnego człowieka.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 29175 razy
Pytanie 1
Z ilu kości składa się szkielet dorosłego człowieka?
206
Pytanie 2
Do narządów ruchu zaliczamy :
stawy
wiązadła
mięśnie
kości
Pytanie 3
Wnętrze kości długich oraz jamki wewnątrz tkanki kostnej gąbczastej wypełnia :
szpik kostny
Pytanie 4
Kręgi są to kości :
różnokształtne
Pytanie 5
Osseina nadaje kości:
sprężystość
Pytanie 6
Szkielet człowieka dzieli się na szkielet osiowy i szkielet kończyn. W skład szkieltu osiowego wchodzą:
czaszka, kręgosłup, żebra, mostek
Pytanie 7
Jest to włóknista błona ochraniająca kość od zewnątrz. Jest silnie unaczyniona i unerwiona. Znajdują się w niej komórki kościotwórcze.
okostna
Pytanie 8
Szpik kostny :
w miarę upływu czasu zmienia swoją barwę z czerwonej w żółtą
Pytanie 9
Krzywica może być przyczyną niedoboru witaminy :
D
Pytanie 10
osteoporoza to :
odwapnienie kości i zanik beleczek kostnych
Pytanie 11
Czaszka człowieka dzieli się na :
twarzoczaszkę i mózgoczaszkę
Pytanie 12
Jedyna ruchoma kość czaszki to :
żuchwa
Pytanie 13
Jak nazywają się stałe połączenia kości ?
szwy
Pytanie 14
Zaznacz prawidłowe zdania.
Odcinek szyjny kręgosłupa składa się z 7 kręgów
Kręgi odcinka guzicznego łączą się w kość guziczną, która jest zakończeniem kręgosłupa
Pierwszy kręg szyjny to atlas
Pytanie 15
Kręg składa się z :
trzonu
łuku
wyrostków kolczystych
Pytanie 16
Kończyny górne dzielą się na:
kończyny wolne
obręcz barkową
Pytanie 17
Z ilu kości składa się nadgarstek ?
8
Pytanie 18
Czy łopatka łączy się z obojczykiem ?
TAK
Pytanie 19
Jak nazywa się połączenie kości miednicznych ?
spojenie łonowe
Pytanie 20
Połączenia kości mogą być :
ruchome
nieruchome
półruchome