Pytania i odpowiedzi

Lipidy All (I termin 2017; I, II termin 2016; I, II, III termin 2015)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zebrane pytania z dostępnych baz 2015-2017.
Ilość pytań: 161 Rozwiązywany: 19962 razy
Pytanie 1
1) Modyfikacja mRNA [...] może przyczyniać się do powstawania:
apoB48
Pytanie 2
2) Nasilona ketogeneza na pewno NIE WYSTĄPI u:
piętnastolatka z abetalipoproetinemią
Pytanie 3
3) Do prostanoidów nie należą:
leukotrieny
Pytanie 4
4) Simwastatyna powoduje że nie zachodzi reakcja powstawania:
Mewalonianu
Pytanie 5
5) Abetalipoproteinemia powoduje, że erytrocyty charakteryzują się akantocytozą i upośledzoną budową błony komórkowej. W wyniku nieprawidłowego wchłaniania:
kwas linolowy
Pytanie 6
6) Kwas cerebronowy to kwas:
nasycony 24 węglowy
Pytanie 7
7) Enzymy uczestniącze w B-oksydacji należące do oksydoreduktaz:
dehydrogenaza acylo-CoA, dehydrogenaza L(+)- 3 hydroksyacylo-CoA
Pytanie 8
8) Hiperlipoproteinemia Typu IIb:
mieszana hiperlipoproteinemia z przewagą hipertriglicydemii
Pytanie 9
9) Zaznacz prawdę:
Silnym inhibitorem CPT-I jest malonylo-CoA
Pytanie 10
10) Do aktywacji kwasów tłuszczowych niezbędne jest:
CoA i ATP
Pytanie 11
11) Do syntezy HMG-CoA potrzebne są:
3 cząsteczki acetylo CoA
Pytanie 12
12) Cyklooksygenaza 2 to enzym którego substratem jest:
kwas arachidonowy
Pytanie 13
13) Biotyna jest potrzebna do:
karboksylacji acetylokoenzymu A
Pytanie 14
14) Enzym, proces, przedział komórkowy:
karboksylaza acetylo-CoA, synteza kwasów tłuszczowych, cytoplazma
Pytanie 15
15) Aktywację kwasów tłuszczowych katalizuje enzym:
syntetaza acylo-CoA
Pytanie 16
16) Zaznacz nieprawdę:
prostanoidy są związkami o małej aktywności biologicznej
Pytanie 17
17) Mężczyzna: trójglicerydy &rt;2000, głównie chylomikrony, przewlekłe zapalenie trzustki, prawdopodobnie niedobór:
lipazy lipoproteinowej
Pytanie 18
18) Sfingomielina składa się / w wyniku hydrolizy sfingomielin powstają:
kwas tłuszczowy, kwas fosforowy, cholina, sfingozyna
Pytanie 19
19) Desaturaza ∆9 powoduje:
powstawanie jedno nienasyconego kwasu tłuszczowego
Pytanie 20
20) Zaznacz prawdę:
LKC4, LKD4, LKE4- obkurczenie mięśni gładkich oskrzeli

Powiązane tematy