Powtórzenie: Ergonomia 124-154

Ergonomia Leśnictwo UR

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

?Na jakim poziomie może kształtować się hałas podczas pracy na maksymalnym momencie obrotowym:
obie odpowiedzi są prawdziwe gdyż zależy to od mocy silnika
?Na które częstotliwości ucho ludzkie jest najbardziej wrażliwe:
3-5 kHz
NDS:
8 godz. i 42 tygodniowo nie powinno powodować zmian
NDSCH:
nie utrzymuje się dłużej niż 30 min na zmianę roboczą
Ok. 2 x 15min albo raz po 0,5h nie powoduje szkody na zdrowiu:
NDSCH
Organem doradczym i kontrolnym w zakresie BHP w zakładzie pracy jest:
komisja BHP
Pamięć świeża to:
pamięć operacyjna
Podczas której z czynności notuje się największą liczbę wypadków:
ścince
Podczas której z czynności notuje się wypadki najcięższe:
ścinka
Podczas której z wymienionych czynności obserwujemy największe zagrożenie ze strony drgań mechanicznych pilarki:
cięcie z dociążaniem piły w rzazie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.