Ergonomia 124-154

Która z wad wzroku nie dyskwalifikuje do zawodu pilarza:
krótkowzroczność
daltonizm
brak widzenia stereoskopowego
Która z wymienionych czynności jest najbardziej energochłonna:
ścinka pilarką
korowanie spał
zrywka konna
Która z wymienionych osób definiuje wypadek w następujący sposób „Wypadek jest Niezamierzonym i nie dającym się kontrolować wydarzeniem w którym akcja lub reakcja jakiegoś przedmiotu substancji osoby lub promieniowania pociąga za sobą uszkodzenia cielesne”:
Heinrich
Arbous i Kerrich
Która z wymienionych osób nadała organizacyjny charakter „W łańcuchu zdarzeń w którym każde jest planowane i kontrolowane zachodzi zdarzenie nie planowane które będąc czynnikiem niedostatecznym i niedostosowanego do okoliczności zachowania się jednostki może choć nie musi spowodować obrażenia”
Arbous i Kerrich
Heinrich
Arbous
Która z wymienionych wartości zawiera informację zarówno o przebiegu czasowym jaki i poziome przyspieszenia drgań:
wartość skuteczna
wartość dodana
wartość pośrednia
Dalej
Pozostało 5 stron