Powtórzenie: Paprotniki

Powtórzenie z wiedzy o paprotnikach

Biologia, powtórzenie. 12 pytań.

Brunatne, drobne twory na liściach paproci (tzw. sorus) to:
skupiska zarodni
Przykładem paprotnika ko dwupiennym przedroślu jest:
skrzyp błotny
Szczytowa część skrzypu w postaci kłosa to:
organy rozmnażania wegetatywnego
skupienie zarodni
kwiatostan
skupienie organów rozmnażania płciowego
Wiązki przewodzące obecne w środkowej części łodygi paproci są:
hadrocentryczne
Najbardziej zredukowane przedrośle występuje u:
widłaków różnozarodnikowych
Który z pędów, występujących w cyklu rozwojowym skrzypu polnego, zaliczamy do sporofitu?
wszystkie wymienione
Wskaż zdania prawdziwe:
mikoryzowane przedrośle widłaków rozwija się w glebie
paprocie lądowe tworzą autotroficzne nadziemne przedrośle
autotroficzne przedrośle widłaków jest dwupienne
Wskaż zdania zawierające prawdziwe informacje dotyczące widłaków:
wszystkie widłaki to gatunki chronione
przedrośla widłaków żyją w symbiozie z grzybami
ich pędy są dychotomicznie rozgałęzione
Crossing-over zachodzi podczas powstawania:
zarodników u paproci
Gametofit skrzypów stanowi:
plechowate przedrośle
Gametofit paproci powstaje z:
zarodnika
Rośliny jednakozarodnikowe:
produkują w niezróżnicowanych zarodniach jednakowe i obupłciowe zarodniki

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.