Test z odpowiedziami

Paprotniki

Pytanie 1
Brunatne, drobne twory na liściach paproci (tzw. sorus) to:
Pytanie 2
Przykładem paprotnika ko dwupiennym przedroślu jest:
Pytanie 3
Szczytowa część skrzypu w postaci kłosa to:
Pytanie 4
Wiązki przewodzące obecne w środkowej części łodygi paproci są:
Pytanie 5
Najbardziej zredukowane przedrośle występuje u:
Dalej
Pozostały 2 strony