Pytania i odpowiedzi

Optyka dla klasy 8

Pytanie 1
Wrażenie że łyżeczka w szklanc e z herbatą jest wynikiem:
Zjawisko załamania światła
Pytanie 2
Nazwa zjawiska spowodowane tym że jakieś ciało staje na drodze promieniom świetlnym ?
Cień
Pytanie 3
Żródłem światła nie jest :
Gwóżdż
Pytanie 4
Prędkość światła jest największa w :
Próżni
Pytanie 5
Powierzchnia lustra jest widoczna dzięki
odbicia światła
Pytanie 6
Zwierciadłem wypukłym jest
bombka na choince
Pytanie 7
Żródłem światła jest
słońce
Pytanie 8
Dzięki jakiemu zjawisku działa peryskom w łodziach podwodnych
Odbicie światła
Pytanie 9
Jeśli żródło swiatła umieścimy ognisku zwierciadła wklęsłego to promienie odbite od zwierciadła utworzą wiązkę
równoległą
Pytanie 10
Na rysunku przedstawiono zaćmienie słońca podczas którego na ziemi:
powstaje cień i półcień

Pokrewne tematy

#optyka #klasa8

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.