Pytania i odpowiedzi

Społeczeństwo cz. 4 - matura z wosu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przygotowujący do matury z WOS-u.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 1789 razy
Pytanie 1
Strajk włoski to
zwalnianie tempa pracy przez strajkujących
Pytanie 2
Rozstrzyganie sporów przez osobę wskazaną przez wszystkich uczestników sporu. Decyzja, która wówczas zapadnie jest wiążąca
arbitraż
Pytanie 3
Otwarty sprzeciw wobec decyzji rządu lub przepisów prawa w imię wyższych wartości to przykład
obywatelskiego nieposłuszeństwa
Pytanie 4
Obywatelskie nieposłuszeństwo jest uzasadnione gdy
podejmowane jest w imię wyższych wartości
Pytanie 5
Czy pomarańczowa rewolucja to przykład obywatelskiego nieposłuszeństwa?
TAK
Pytanie 6
Protesty w Gruzji mające na celu wywalczenie swobód demokratycznych w 2003r to?
rewolucja róż
Pytanie 7
Czy działalność Mahatmy Gandhiego i Martina Lutra Kinga można uznac za przykłady nieposłuszeństwa obywatelksiego?
TAK
Pytanie 8
Ile jest mniejszości narodowych w Polsce?
9
Pytanie 9
Kaszubi to mniejszość etniczna czy narodowa?
Kaszubi nie są żadną mniejszością
Pytanie 10
Jaka mniejszość narodowa jest najmniej liczna?
Czesi
Pytanie 11
Czy język kaszubski to język regionalny?
TAK
Pytanie 12
Zaznacz mniejszość etniczą
Karaimi
Łemkowie
Romowie
Tatarzy
Pytanie 13
Partii mniejszości etnicznych dotyczy próg wyborczy. To zdanie jest prawdziwe czy fałszywe?
Fałszywe
Pytanie 14
Ubożenie społeczeństwa to
pauperyzacja
Pytanie 15
Polska jest społeczeństwem
starzejącym się
Pytanie 16
Zaznacz 4 rodzaje bezrobocia
frykcyjne
chroniczne
sezonowe
ukryte
Pytanie 17
Jeden z rynków, na którym przedmiotem wymiany jest praca to rynek
pracy
Pytanie 18
Jak dzielimy narzędzia do walki z bezrobociem?
aktywne pasywne