Pytania i odpowiedzi

Społeczeństwo cz. 2 - matura z wosu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przygotowujący do matury z WOS-u.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 2252 razy
Pytanie 1
Problemy współczesnej rodziny to m.in.
pogorszenie podłoża ekonomicznego, patologie i konflikty pokoleniowe
Pytanie 2
Ile lat musi mieć kobieta by mogła wziąć ślub?
16 za pozwoleniem sądu
Pytanie 3
Trwały, równouprawniony związek między kobietą a mężczyzną to
małżeństwo
Pytanie 4
Jaka to funkcja rodziny? - Opieka nad dziećmi, starszymi i chorymi
opiekuńczo-zabezpieczjąca
Pytanie 5
Wydanie potomstwa na świat to jedna z funkcji rodziny. Jaka?
prokreacyjna
Pytanie 6
Typy małżeństw:
grupowe
monogamiczne
poligamiczne
Pytanie 7
Adopcja to inaczej
przysposobienie
Pytanie 8
Wyróżniamy 3 rodzaje przysposobień. Jakie?
pełne
całkowite
niepełne
Pytanie 9
Pokrewieństwo w linii prostej to np...?
dziadek
babcia
córka
Pytanie 10
Dorobek małżonków w okresie trwania małżeństwa to
ustawowa wspólność majątkowa
Pytanie 11
Nadzór prawny nad osobą małoletnią niepozostającą pod władzą rodzicielską lub całkowicie ubezwłasnowolnioną to
opieka
Pytanie 12
Normy moralne to m.in. (zaznacz dwie odpowiedzi)
szacunek do osób starszych
odpowiednie zachowanie w danej sytuacji
Pytanie 13
Normy obyczajowe to m.in. (zaznacz 2 odpowiedzi)
mówienie "dzień dobry"
obchodzenie świąt
Pytanie 14
Według Sigmunda Freuda występują trzy elementy osobowości. Jakie? (kolejność dowolna)
ID SUPEREGO EGO
ID EGO SUPEREGO
EGO SUPEREGO ID
SUPEREGO ID EGO
SUPEREGO EGO ID
EGO ID SUPEREGO
Pytanie 15
Przyswajanie norm i zasad poprzez naśladownictwo rodziców lub rówieśników to faza
pierwotna
Pytanie 16
Abraham Maslow jest twórcą...
piramidy potrzeb
Pytanie 17
Zespół jednostek, które przebywają w tym samym miejscu i w tym samym czasie to
zbiorowość społeczna
Pytanie 18
Brak zainteresowania wobec istotnych spraw m.in. religijnych, gospodarczych to
indyferentyzm