Pytania i odpowiedzi

Społeczeństwo cz. 2 - matura z wosu

Pytanie 1
Problemy współczesnej rodziny to m.in.
pogorszenie podłoża ekonomicznego, patologie i konflikty pokoleniowe
Pytanie 2
Ile lat musi mieć kobieta by mogła wziąć ślub?
16 za pozwoleniem sądu
Pytanie 3
Trwały, równouprawniony związek między kobietą a mężczyzną to
małżeństwo
Pytanie 4
Jaka to funkcja rodziny? - Opieka nad dziećmi, starszymi i chorymi
opiekuńczo-zabezpieczjąca
Pytanie 5
Wydanie potomstwa na świat to jedna z funkcji rodziny. Jaka?
prokreacyjna
Pytanie 6
Typy małżeństw:
monogamiczne
poligamiczne
grupowe
Pytanie 7
Adopcja to inaczej
przysposobienie
Pytanie 8
Wyróżniamy 3 rodzaje przysposobień. Jakie?
całkowite
pełne
niepełne
Pytanie 9
Pokrewieństwo w linii prostej to np...?
babcia
dziadek
córka
Pytanie 10
Dorobek małżonków w okresie trwania małżeństwa to
ustawowa wspólność majątkowa
Pytanie 11
Nadzór prawny nad osobą małoletnią niepozostającą pod władzą rodzicielską lub całkowicie ubezwłasnowolnioną to
opieka
Pytanie 12
Normy moralne to m.in. (zaznacz dwie odpowiedzi)
odpowiednie zachowanie w danej sytuacji
szacunek do osób starszych
Pytanie 13
Normy obyczajowe to m.in. (zaznacz 2 odpowiedzi)
obchodzenie świąt
mówienie "dzień dobry"
Pytanie 14
Według Sigmunda Freuda występują trzy elementy osobowości. Jakie? (kolejność dowolna)
SUPEREGO ID EGO
EGO SUPEREGO ID
SUPEREGO EGO ID
ID SUPEREGO EGO
EGO ID SUPEREGO
ID EGO SUPEREGO
Pytanie 15
Przyswajanie norm i zasad poprzez naśladownictwo rodziców lub rówieśników to faza
pierwotna
Pytanie 16
Abraham Maslow jest twórcą...
piramidy potrzeb
Pytanie 17
Zespół jednostek, które przebywają w tym samym miejscu i w tym samym czasie to
zbiorowość społeczna
Pytanie 18
Brak zainteresowania wobec istotnych spraw m.in. religijnych, gospodarczych to
indyferentyzm

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.