Pytania i odpowiedzi

Egzamin neurofizjologia 2016

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin z neurofizjologii
Ilość pytań: 97 Rozwiązywany: 6749 razy
Pytanie 1
1. Asymetria międzypółkulowa:
b) Jest najsilniej wyrażona w różnicy wielkości „planum temporalne”-powierzchniowo
Pytanie 2
2. Blokada rytmu alfa występująca po otwarciu oczy to przykład na:
d) Reaktywność sygnału EEG
Pytanie 3
3. Układ limbiczny:
d) prawidłowa A i B
Pytanie 4
4. Przewodzenie antydromowe jest to:
a) Przewodzenie impulsów w kierunku przeciwnych do fizjologicznego
Pytanie 5
5. Drogi rdzeniowo-opuszkowe
d) Nie krzyżują się na poziomie rdzenia
Pytanie 6
6. W nadwzroczności wiązka promieni równoległych skupiana jest:
c) Za siatkówką
Pytanie 7
7.Do odruchów monosynaptycznych zaliczamy poniższe z wyjątkiem jednego-wskaż którego:
c) Zgięcia
Pytanie 8
8. Do ośrodków związanych z mową zaliczamy:
e) prawidłowe A i B
Pytanie 9
9. Hipokamp:
e) wszystkie odpowiedzi są porpawne
Pytanie 10
10. Hormony uwalniające i hamujące podwzgórza:
e) Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Pytanie 11
11. Skokowe przewodnictwo we włóknach zmielinizowanych jest wynikiem: ???
a) Fizjologicznego zablokowania przewężeń Ranviera
Pytanie 12
12. Ośrodek termoregulacji w przednim podwzgórzu:
a) Jest ośrodkiem utraty ciepła
Pytanie 13
13. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące móżdżku: ?
b) Do objawów jego uszkodzenia zaliczamy afrazję
Pytanie 14
14. Trotofropowa częśc podwzgórza:
c) Jest to przednia część podwzgórza
Pytanie 15
15. Kora przedczołowa (prefonal Corel, PICF):
d) Bierze udział w procesach poznawczych, pamięciowych oraz emocjonalnych
Pytanie 16
16. Sztywność odmóżdżeniowa jest wynikiem:
c) Cięcia przed śródmózgowie między wzgórkami górnymi dolnymi blaszki czworaczej
Pytanie 17
17. W jakim obszarze kory mózgowej zlokalizowany jest odbiór wrażeń słuchowych:
e) W okolicy bruzdy bocznej (Sylwiusza) płata skroniowego
Pytanie 18
18. Leworęczność:
b) Częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet
Pytanie 19
19. Wskaż funkcję przypisywaną układowi limbicznemu:
c) Emocje, sterowanie czynnościami wegetatywnymi
Pytanie 20
20. Napięcie mięśniowe (tonus mięśniowy) jest to:
b) Długotrwały skurcz izometryczny