Pytania i odpowiedzi

Test poprawności językowej.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający znajomość języka polskiego.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 13652 razy
Pytanie 1
Wskaż poprawną formę wyrazu.
zwycięzcy
Pytanie 2
Wskaż poprawną formę wyrazu.
pojedynczy
Pytanie 3
Wskaż poprawną formę wyrazu.
wziąć
Pytanie 4
Wskaż poprawną formę wyrazu.
wymyślić
Pytanie 5
Wskaż poprawną formę.
włączać
Pytanie 6
Wskaż poprawną formę wyrazu.
szyi
Pytanie 7
Wskaż poprawną formę wyrazu.
łabędź
Pytanie 8
Wskaż poprawną formę.
na co dzień
Pytanie 9
Wskaż poprawną formę.
mnie się to podoba
Pytanie 10
Która forma jest poprawna?
na szczęście
Pytanie 11
Co znaczy "rosnąć w czyichś oczach"?
zdobyć czyjeś uznanie
Pytanie 12
W którym szeregu znajdują sie wyłącznie poprawne formy czasowników?
szliśmy, szedłem, poszliśmy
Pytanie 13
Która forma w dopełniaczu liczby pojedynczej jest niepoprawna?
mieszczana
Pytanie 14
Wskaż niepoprawne wyrażenie.
ilość uczniów w klaskie
Pytanie 15
Który wyraz (lub wyrazy) nie ma liczby pojedynczej?
drzwi
nożyce
Pytanie 16
W którym zestawie znajdują się niepoprawnie odmienione liczebniki wraz z rzeczownikami?
dwa pisklęta, dwa kotów
Pytanie 17
Związek frazeologiczny źle wyjaśniony to:
Biały Dom - siedziba prezydenta RP
Pytanie 18
Treść którego przysłowia została zmieniona?
Gdzie drwa rąbią, tam drzewa lecą.
Pytanie 19
Który zestaw nie zawiera pary synonimów?
odwaga, tchórzostwo
Pytanie 20
Zapisz słownie liczebnik ze zdania: Wyglądasz, jak 1,5 nieszczęścia. (pisz małymi literami)
półtora
Pytanie 21
Pisząc opowiadanie nie chcesz powtarzać wyrazu "powiedział". Skorzystasz:
ze słownika synonimów
Pytanie 22
Wyrażenie "od świtu do zmierzchu" oznacza czas:
od rana do wieczora
Pytanie 23
Skrót łac. oznacza, że wyraz reklama wywodzi się z
łaciny
Pytanie 24
Zapisz wyrazy, wstawiając w luki rz lub ż (wyraze oddzielaj przecinkami i spacją): pejza....., g.....eg.....ółka, pieg.....a, .....e.....ucha, zu.....ytkować
pejzaż, gżegżółka, piegża, rzeżucha, zużytkować
Pytanie 25
Treść którego przysłowia została poprawnie podana?
Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.