Powtórzenie: Anatomia test

Anatomia

Medycyna, powtórzenie. 76 pytań.

Prawa nerka nie sąsiaduje z:
żołądkiem i śledzioną
Kości twarzoczaszki zawierające zatoki przynosowe to kości:
sitowa, czołowa, szczękowa, klinowa
W rdzeniu przedłużonym znajdują się ośrodki:
oddechowy, naczynioruchowy, połykania
Krążek stawowy nie występuje w stawie:
ramiennym
Płyn mózgowo-rdzeniowy wytwarzany jest w:
splotach naczyniowych komór
Do ośrodkowego układu nerwowego zaliczamy:
mózgowie i rdzeń kręgowy
Zniesienie odruchu źrenicy na światło jest związane z uszkodzeniem nerwu czaszkowego:
III
Ze względu na kształt, kości dzielimy na:
długie, płaskie, krótkie, różnokształtne
Szczyt płuca leży:
powyżej obojczyka
Ruchowe ośrodki korowe znajdują się w płacie:
czołowym
Droga piramidowa jest to:
droga ruchowa
Lewy przedsionek serca:
wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne
W lewym dolnym kwadrancie jamy brzusznej nie znajduje się:
kątnica
Układ bodźco-przewodzący serca:
pobudzenia z najwyższą częstotliwością powstają w węźle zatokowo-przedsionkowym
Tętnice wieńcowe:
odchodzą od tętnicy głównej
Kora nadnerczy produkuje:
wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne
Unaczynienie mózgowia to:
tętnice kręgowe, tętnice szyjne wewnętrzne
Korzeń płuca:
zawiera oskrzele, tętnicę płucną, żyły płucne, naczynia chłonne
Kości pneumatyczne występują w:
czaszce
Miejsce podziału aorty na gałęzie końcowe leży na wysokości:
IV kręgu lędźwiowego

Tagi

#anatomia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.