Pytania i odpowiedzi

REjon - geografia

Pytanie 1
Jezioro na mapie w skali 1:20 000 000 ma powierzchnię 20mm kw, ile wynosi jego powierzchnia w rzeczywistości
8 000 km kw
Pytanie 2
Dopisz do wielkości nawę izolinii
głębokość: izobata
zasolenie: izohalina
opady: izohieta
ciśnienie: izobara
Pytanie 3
Zaznacz odpowiedź, która informuje jakie współrzędne geograficzne ma miejsce, w którym 22 grudnia Słońce góruje po północnej stronie na wysokości 78°27’ wówczas, gdy w Londynie jest godzina 2:40 czasu słonecznego.
35°S, 140°E
Pytanie 4
Napisz obok zdania P - prawda lub F - Fałsz
W Rovaniemi 23°N 27`N od 22 grudnia dzień jest coraz dłuższy: P
Obecnie w Perth jest kalendarzowe lato: P
Na Grenlandii nie występują noce polarne: F
W Australii słońce nigdy nie świecie w zenicie: F
Pytanie 5
Ayers Rock jest przykładem
twardzielca
Pytanie 6
Jaka działalność dominuje na nunataku
wietrzenie fizyczne
Pytanie 7
Zaznacz główne trzy towary eksportowe Grenlandii
halibuty
krewetki
kraby
Pytanie 8
Język eskimoski należy do grupy języków
zlepkowych
Pytanie 9
Napisz nazwę stolicy Grenlandii
Nuuk
Pytanie 10
Czas zamiany śniegu na lód lodowcowy na Grenlandii trwa
od 100 do 400 lat

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.