Test z Geografii

REjon - geografia

Pytanie 1
Jezioro na mapie w skali 1:20 000 000 ma powierzchnię 20mm kw, ile wynosi jego powierzchnia w rzeczywistości
Pytanie 2
Dopisz do wielkości nawę izolinii
Pytanie 3
Zaznacz odpowiedź, która informuje jakie współrzędne geograficzne ma miejsce, w którym 22 grudnia Słońce góruje po północnej stronie na wysokości 78°27’ wówczas, gdy w Londynie jest godzina 2:40 czasu słonecznego.
Pytanie 4
Napisz obok zdania P - prawda lub F - Fałsz
Pytanie 5
Ayers Rock jest przykładem
Pytanie 6
Jaka działalność dominuje na nunataku
Dalej